Site pictogram Tilburgers.nl

Stichting Raakveld van Duvelhok naar Geefhuishof

De voormalige basisschool Zuiderlicht aan de Geefhuishof
De voormalige basisschool Zuiderlicht aan de Geefhuishof @Google Streetview

Stichting Raakveld krijgt een nieuw onderkomen, een leegstaand schoolgebouw aan de Geefhuishof, tussen Piusstraat en het Stuivesantplein achter de Broekhovense kerk. De verhuizing was noodzakelijk omdat het Duvelhok begin februari verkocht is aan Karin Bruers die er een sociale salon wil beginnen. Er was daarom geen ruimte meer voor het Raakveld. Zjef Naaijkens liet weten erg blij te zijn met de nieuwe lokatie, die dicht in het centrum ligt, en met goede busverbindingen. Bovendien zit er een grote aula in het pand waar optredens gedaan kunnen. Daar kan ook het restaurant ‘Halve Gare’ voortgezet worden. Vandaag gaat de verhuizing al van start.

Voor 15 mei moet de verhuizing afgerond zijn.

Stichting Raakveld is een creatieve zorgwerkplaats voor mensen met een beperking. Zeven jaar verzorgden Zjef Naaijkens en Loutje Bosch deze dagopvang in het Duvelhok aan de St. Josephstraat. Op de eigen website staat de ontstaansgeschiedenis te lezen.

“Zjef Naaijkens en Loutje Bosch zijn zeven jaar geleden begonnen met Raakveld. Ze kwamen tot het idee van een zorgtheater door hun eigen theater- en muziekpraktijk. Samen speelden ze met hun gezelschap Louter Produkties vaak voor instellingen en het speciaal onderwijs. Ze merkten toen dat het publiek, dat mee mag spelen in hun interactieve voorstellingen, vaak zijn eigen beperking overwon of over talent bleek te beschikken waar niemand nog aan gedacht had. Vanuit die gedachte startten zij een creatieve zorgwerkplaats voor mensen met een beperking. Ze vormen samen de directie van Stichting Raakveld. Ze treden beiden ook nog steeds op in het land.”

Tilburg Web TV maakte eind 2012 een filmpje over de activiteiten bij Raakveld:

Mobiele versie afsluiten