donderdag 20 juni 2024

3 gedachten over “Reeshofbewoners willen groen-recreatieve invulling van plangebied Wijkevoort

  1. Het wordt nu wel super belangrijk dat de westflank van de Reeshof niet ook overladen gaat worden met grootschalige logistieke bedrijven en dat vanaf de Bredaseweg tot aan de brug over het Wilhelmina kanaal de landelijke uitstraling blijft domineren. Anders raakt HEEL Tilburg ingeklemd door industrie.
    Wellicht is het belangrijk om in de protesten meer aandacht daaraan te geven dan aan het gebied Wijkevoort, want daar lijkt de zaak feitelijk al afgezekerd tussen gemeentes, provincie en overheid.

  2. Je vergeet de CO2 uitstoot met de verkeers- en de geluidsbelasting van het aan- en wegrijdende vrachtverkeer. Daarnaast hebben we meer groen nodig om te overleven in de veranderde klimaatomstandigheden. Dus eerder nieuw bos/natuur op de plek van de huidige landbouw dan distributie. Keuzes voor landschapsinrichting worden steeds bepaald door economische argumenten die de leefkwaliteit niet verbeteren. Het wordt tijd dat bestuurders geen korte termijnplannen en egotripping naleven maar durven besluiten terug te draaien vanwege veranderde inzichten en omstandigheden en op de lange termijn kijken naar wat nodig is voor een leefbare omgeving. Dat zie ik niet op gemeentelijk, niet op provinciaal en ook niet op landelijk niveau gebeuren. Het is het ene probleem oplossen met pappen en nathouden met de gedachte dat over een paar jaar de opvolger met de gevolgen van die keuzes aan de slag kan gaan.

  3. Ik begrijp de zorgen komende uit de omgeving maar het stuk is tamelijk suggestief. Het stellen dat ‘de natuur wordt aangetast’ en het gebied ’transformeert naar grootschalige logistieke industrie’ is erg overdreven. Ja het gebied transformeert maar probeer rationeel te kijken naar de plannen. Te beginnen met de denotatie ‘natuur’. Het gebied Wijkevoort is agrarisch gebied. Vaak wordt agrarisch gebied verward met natuur en ook al betreft het groene velden, agrarisch gebied is verre van natuur. Sterker nog, de impact van de landbouwsector op de natuur is doorgaans een stuk negatiever dan van een bedrijventerrein. Dan punt twee: ‘logistieke industrie’. Industrie klinkt lekker maar dat is nu net wat logistiek niet is. Wanneer goed naar de plannen wordt gekeken (en ja het betreft grote lelijke hallen) dan zie je dat men een mix van bedrijven beoogd in een parkachtige omgeving waarin ecosystemen en de biodiversiteit mogelijk worden versterkt. Het op een duurzame manier inbedden van dit soort activiteiten in een parkachtige omgeving is wat mij betreft hoe industrie- of bedrijventerreinen van de 21e eeuw eruitzien. Tel je zegeningen zou ik zeggen. Je zou maar een bedrijf als Tata Steel als buurman hebben. Dan valt het wat betreft de overlast nog wel mee in de Reeshof. En kijk even op de kaart, de Reeshof wordt niet alleen aan de gehele oost- en zuidzijde begrenst door uitgestrekte groene gebieden, maar geniet ook van allerlei groene zones tot diep in de het stadsdeel: Reeshofbos, Dongevallei, Reeshofpark. Dit is een bijzonder royale situatie (zeker in NL) die niet wordt ondermijnd door de Wijkevoort plannen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *