Site pictogram Tilburgers.nl

Referendum over de Sleepwet? Burgers zijn opnieuw aan zet

Medio augustus 2017 heeft een groep studenten uit Amsterdam het initiatief genomen om een landelijk referendum aan te vragen over de ‘Sleepwet’. Officieel het deze wet de ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)’. Om een eerste, inleidende aanvraag te doen, moesten er eerst vóór 24 augustus 2017 minimaal 10.000 handtekeningen (steunverklaringen) worden verzameld.


Al op 16 augustus werd het minimale aantal van 10.000 bereikt. En in totaal heeft de Kiesraad 19.266 verzoeken ontvangen. Daarvan waren er vijf ongeldig, omdat zij buiten de gestelde termijn zijn ingediend of niet op het officiële formulier.

Hiermee is de aanvraag van het raadgevend referendum in een volgende, definitieve fase beland. Als in de definitieve fase, die loopt van maandag 4 september tot en met maandag 16 oktober, 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen, dan wordt een raadgevend referendum over de Wiv gehouden.

Burgers die op dit moment stemrecht hebben in Nederland en vinden dat de het volk geraadpleegd moet worden over deze wet, kunnen dat op twee manieren kenbaar maken.

Uiterlijk op 30 oktober 2017 – maximaal twee weken na de deadline – maakt de Kiesraad bekend of het aantal van 300.000 is behaald en wanneer het referendum zal worden gehouden, indien het minimale aantal van 300.000 is behaald.

Burgers die in de eerste fase van 10.000 een verzoek hebben ingediend, mogen dat in deze tweede fase opnieuw doen. De eerste 10.000 tellen namelijk niet mee bij de definitieve 300.000 aanvragen.

Meer informatie over de procedure is te vinden op de website van de Kiesraad. De Kiesraad – welke dit jaar 100 jaar bestaat – treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Verder is de Kiesraad adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht, verkiezingen en referenda.

‘Sleepwet’

In juli 2017 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) aangenomen, welke ook wel de ‘Sleepwet’ wordt genoemd. Met deze wet wordt het met ingang van 2018 mogelijk voor de inlichtingendiensten (de AIVD en de MIVD) om op grote schaal online communicatie en informatie te verzamelen van iedereen, ook van onschuldige burgers.

Al deze informatie kan, zelfs zonder het analyseren ervan, gedeeld worden met buitenlandse inlichtingendiensten. Er mag een geheime DNA databank worden begonnen waar gegevens van alle burgers in komen. Ook mogen geheime diensten alle geautomatiseerde en digitale apparaten hacken, tot en met pacemakers aan toe.

Voorstanders van de Sleepwet delen de mening van de regering dat deze wet noodzakelijk is voor het bestrijden van (internationale) criminaliteit en terrorisme. Tegenstanders van de Sleepwet vinden de bevoegdheden van de inlichtingendiensten veel te ver gaan en hebben geen tot weinig vertrouwen in de controle op de wet.

Mobiele versie afsluiten