Site pictogram Tilburgers.nl

Regel- en Wetswijzigingen per 1 juli 2014

Het is vandaag 1 juli 2014 en er veranderen allerlei wetten en regels. Ook worden de tarieven voor sommige zaken aangepast. Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Sommige veranderingen gaan op een latere datum in. volg de linkjes voor gedetailleerdere informatie:

Werk en inkomen

Wettelijk minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2014. Iemand van 23 jaar of ouder verdient €1495,20 bruto bij een 40-urige werkweek, dat is bijna €10,- meer.

Aanpassing uitkeringsbedragen

Op 1 juli 2014 wijzigen de meeste socialezekerheidsuitkeringen, zoals de AOW, WW en de Wajong. Deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Ook de bijstandsuitkeringen (WWB) stijgen hierdoor met enkele eur0’s per maand, de bedragen staan hier in een overzicht. Een alleenstaande krijgt per 1 juli €645,76, maar als hij of zij kan aantonen dat de kosten van levensonderhoud niet gedeeld kunnen worden, kan de gemeente een toeslag geven van €258,30 per maand. Hierin is de vakantie-uitkering niet meegerekend.

Veranderingen kinderbijslag

Per 1 juli 2014 vervallen enkele voorwaarden voor kinderbijslag voor kinderen van 15, 16 en 17 jaar. Alleen de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag blijven bestaan. De overige regelingen verdwijnen, of ze gaan op in andere regelingen. Andere regelingen gaan pas per 1 januari 2015 of later in dat jaar veranderen. Op de website ‘Kindregeling.nl van de overheid staat het volledige overzicht. Verder wordt de hoogte van de kinderbijslag niet aangepast, de bedragen blijven tot 1 januari 2016 zoals ze nu zijn.

Wonen

Huurverhoging in 2014

Huurders kunnen in 2014 te maken krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging. Op de website huurverhogingscheck kunt u controleren of het huurverhogingsvoorstel binnen de wettelijke grenzen ligt.

Hypotheken

Er zijn veel nieuwe regels rond hypotheken en rente-aftrek, sommige zijn al eerder ingegaan of zijn slechts tijdelijk van toepassing. Het volledige overzicht staat op de website van de Rijksoverheid.

Consumentenzaken

Klanten pandhuizen beter beschermd. Bij een pandbelening leent u geld, en geeft u goederen, goud of zilver als onderpand. Vaak gebeurt dit bij een pandhuis. Een pandhuis wordt ook wel lommerd of bank van lening genoemd. Maar ook bij sommige juweliers kunt u op deze manier geld lenen. Als u de lening terugbetaalt, krijgt u uw spullen terug. U betaalt wel een rente. Per 1 juli 2014 mogen pandhuizen niet meer dan 9% rente per maand rekenen. Het maakt daarbij niet uit welk bedrag u heeft geleend. En per 1 juli 2015 wordt de rente maximaal 4.5% per maand.

Alle regels die per 1 juli 2014 gelden staan op de website van ConsuWijzer.

Seniorenkeuring Klein Vaarbewijs

Per 1 juli 2014 komt een einde aan de seniorenkeuring voor het Klein Vaarbewijs voor de pleziervaart. Tot 30 juni moesten 70-plussers elke 5 jaar het Klein Vaarbewijs vernieuwen.

Remigratieregeling

Vanaf 1 juli 2014 vervalt de eenmalige uitkering voor verhuiskosten als u remigreert (teruggaat naar uw land van herkomst). De voorwaarden om een remigratie-uitkering te krijgen, wijzigen ook. Remigranten kunnen tot 1 januari 2025 een remigratie-uitkering aanvragen. Dit is een maandelijkse uitkering om van te kunnen leven. Om een remigratie-uitkering te krijgen, moeten remigranten:

Dieren

Jonge honden, katten en fretten moeten vanaf 29 december 2014 bij binnenkomst in Nederland verplicht gevaccineerd zijn tegen rabiës (hondsdolheid). Hierdoor zijn de jonge dieren minimaal 15 weken oud als ze naar Nederland komen. Ook worden de regels voor dierenpaspoorten strenger. Oudere dieren moeten al gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid bij binnenkomst in Nederland.

Om ervoor te zorgen dat huisdieren minder in een opwelling worden gekocht is het verboden om dieren in de etalage van een winkel te zetten. Daarnaast is het ook niet meer toegestaan huisdieren te verkopen aan kinderen onder de 16 jaar.

Vanaf vandaag is het strafbaar om zelf je kat, hond of gans te doden. Andere huisdieren mag je van de wet nog wel zelf doden. Door een gat in de wet mochten particulieren tot nu toe ongestraft hun huisdier doden.

Om welzijnsschade van dieren te voorkomen en dierenleed te verminderen heeft de Wageningen Universiteit onderzoek gedaan naar 90 zoogdieren. Onder meer chinchilla’s, fretten, wasberen, elanden, zebra’s en luipaardkatten mogen niet meer door bedrijven of particulieren in Nederland worden gehouden, gefokt of verhandeld.

Ondernemen

Alle nieuwe regels zijn te vinden op de website Antwoordvoorbedrijven.nl. Ook is er een ‘Nieuwe Wetten-app‘ beschikbaar van het Ondernemersplein voor iPhone, iPad en Android. Een greep uit de collectie:

Uitbreiding registatie VOG’s door gastouderbureau

Vanaf 1 juli 2014 moeten gastouderbureaus hun administratie uitbreiden. Zij moeten ook de afschriften opnemen van VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag) van vrijwilligers, stagiaires en de huisgenoten van gastouders.

Tijdelijke premiekorting voor werkgevers

Werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2014 premiekorting of premievrijstelling voor werknemersverzekeringen ontvangen als ze een werkloze jongere in dienst nemen. Voorwaarde is dat de jongere tussen 18 en 26 jaar is en een WW- of bijstandsuitkering heeft. Daarnaast gelden er nog andere voorwaarden. Dezelfde regeling gold tot 1 juli voor het in dienst nemen van werkloze 50-plussers, maar dat is komen te vervallen.

Subsidie voor energiebesparing voor verhuurders

Verhuurders van sociale huurwoningen kunnen vanaf 1 juli 2014 subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Er is € 400 miljoen subsidie beschikbaar om huurwoningen energiezuiniger te maken.

Boordcomputer voor taxi’s verplicht

Vanaf 1 juli 2014 moet elke straattaxi een boordcomputer voor taxi’s (BCT) hebben. Die registreert elke taxirit en de arbeidstijden. Zo kan de overheid taxibedrijven beter controleren. Taxibedrijven kunnen tot 1 september 2014een subsidie aanvragen van maximaal €600,- per boordcomputer, die aan diverse voorwaarden moet voldoen.

raad van stateRechtspraak

Wijzigen geslachtsaanduiding in geboorte-akte

Vanaf 1 juli 2014 kunnen transgenders hun geslachtsaanduiding eenvoudig laten wijzigen in officiële documenten. Zij hoeven dan niet langer een operatie, hormoonbehandeling of sterilisatie te ondergaan om dit te kunnen doen.

Sneller fouilleren bij plotselinge gebeurtenis

Vanaf 1 juli 2014 kan de politie bij een plotselinge gebeurtenis sneller fouilleren om de openbare orde te handhaven. Bijvoorbeeld bij een stevige vechtpartij voor een discotheek. Of een dreigende confrontatie tussen voetbalvandalen in de buurt van een treinstation.

Nederlandse strafwet in het buitenland

Wordt een Nederlander in het buitenland slachtoffer van een ernstig misdrijf? Dan kan de Nederlandse strafwet worden ingezet. De Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie mogen de daders dan opsporen en vervolgen. Vanaf 1 juli 2014 geldt de Nederlandse strafwet vaker in het buitenland.

3MegaCam passend onderwijs Peters CartoonsOnderwijs

Passend onderwijs van start

Scholen moeten vanaf het schooljaar 2014-2015 een passende onderwijsplek bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit heet zorgplicht. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen.

 

Mobiele versie afsluiten