Site pictogram Tilburgers.nl – Nieuws uit Tilburg

Regio Hart van Brabant wil meer natuur

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Negen Hart van Brabant-gemeenten en drie waterschappen hebben afgelopen donderdag 1 maart 2018 het boek 'Natuurbod Regio Hart van Brabant' aangeboden aan gedeputeerde Johan van den Hout van de provincie Noord-Brabant.

In het boek 'Natuurbod Regio Hart van Brabant' staat de aanleg van 100 hectare nieuwe natuur en 20 kilometer aan ecologische verbindingszones. Dit maakt deel uit van het Natuurnetwerk Brabant, een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. Het PDF bestand van het boek is hier te downloaden: Bidboek-Natuurbod-HartvanBrabant_LR-1.

De regiogemeenten en waterschappen stellen in het boek voor om de doelen gezamenlijk te realiseren met de provincie, het groen ontwikkelfonds en diverse andere partijen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar 3 gebieden: de omgeving van de A58, de omgeving van de N261/N269 en de omgeving van de Loonse en Drunense Duinen.

"Het is een goede eerste stap voor de natuur in onze regio", aldus wethouder Mario Jacobs (Groen, Natuur, Landschap en Water): "Samen met onze regiopartners zetten we de schouders er de komende periode onder en dit smaakt wat mij betreft naar meer."

De regio Hart van Brabant heeft een grote verscheidenheid aan natuur- en landschapstypen. Deze zijn van groot belang voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van de regio. Tegelijk ligt er een grote druk op de natuur door stedelijke ontwikkelingen. Om de natuur te behouden, moeten ook gemeenten en waterschappen hierin investeren.

Het bod is een vervolg op het natuurbod dat de 5 grootste Brabantse steden in oktober 2016 presenteerden. Hierin is voor de gemeente Tilburg 136 hectare nieuwe natuur en 12 km aan ecologische verbindingszones opgenomen. Eind 2018 zijn hiervan de eerste resultaten te zien.

Mobiele versie afsluiten