Site pictogram Tilburgers.nl

Renovatie Stadhuis kan van start met aannemer BAM

Donderdagmiddag 5 april 2018 heeft ‘waarnemend’ wethouder Erik de Ridder bekend gemaakt dat er eindelijk een aannemer is gevonden die de renovatie van het Stadhuis / Stadskantoor 1 op zich gaat nemen. Er hadden zich twee bouwbedrijven op de aanbesteding ingeschreven en daarvan heeft BAM Bouw en Techniek de opdracht gekregen.

Het bleek echter niet haalbaar om de opdracht te gunnen voor de prijs die de gemeenteraad had gewenst; de klus wordt 3,3 miljoen euro duurder en komt uit op 39 miljoen euro. Dit komt vooral door prijsstijgingen in de bouw. Een andere financiële tegenvaller heeft de gemeente al moeten incasseren toen tijdens het strippen van het pand bleek, dat er veel meer asbest in zat verwerkt dan vooraf bekend was. Dit nadeel bedraagt circa €750.000,-.

Aan de andere kant kan er weer compensatie worden behaald door de Stadhuisstraat voor de zomer van 2018 weer open te stellen en zoveel mogelijk al in te richten. Dit kost €200.000,- terwijl daarvoor het dubbele was begroot. Het voordeel hierbij is, dat de Primark voor klanten dan beter te bereiken is, wanneer deze in juni van 2018 open gaat. Het duurder uitvallen van de aanbesteding kan binnen het budget worden opgevangen. Er hoeft dus geen extra geld bij.

Het stadhuis zelf zal in de zomer van 2019 klaar zijn, waarna het nog moet worden ingericht. Aan het eind van 2019 kunnen de gemeente Tilburg en de gemeenteraad het stadskantoor weer in gebruik nemen.

In 2017 was de eerste aanbesteding mislukt. Bij die poging waren het strippen en weer opbouwen in één opdracht opgenomen en zat er een strikte bovengrens op de aanneemprijs. Hierdoor was niet één inschrijving geldig. Vervolgens is in het najaar van 2017 de opdracht gesplitst in twee delen. De opdracht om het gebouw te strippen wordt nu uitgevoerd. Daarna kan BAM aan de slag met de bouw.

Mobiele versie afsluiten