Site pictogram Tilburgers.nl

Resultaten Burgeronderzoek 2010: Wat vinden Tilburgers van Tilburg?

Van de ondervraagden in het Burgeronderzoek heeft 31% dit jaar Festival Mundial bezocht

Het Burgeronderzoek is een schriftelijke enquête die elke twee jaar gehouden wordt onder minimaal 1.000 Tilburgers. Dit voorjaar hebben 1.200 Tilburgers van 18 jaar en ouder meegedaan aan het onderzoek. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: het centrum, verkeer, zorg & welzijn, sport, cultuur, evenementen, leefstijl & klimaat, Internet & digitale dienstverlening, bestuur, internationale samenwerking en integratie. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd.

Bereikbaarheid Centrum

Zo wordt de bereikbaarheid van het Centrum per fiets goed gewaardeerd door 92% van de ondervraagden. Deze score is sinds 2000 al boven de 90% maar ligt nu in 2010 iets lager dan in 2008 (95%). De bus scoort 76% en dat is wat lager dan in 2008.

Eenzaamheid en betrokkenheid

Of mensen vrijwilligerswerk doen en vinden dat zij voldoende contact hebben met andere mensen zijn een paar onderwerpen die een indruk kunnen geven over de deelname in de samenleving. Het aantal vrijwilligers stijgt al sinds 2000. In 2010 geeft 39% van de Tilburgers aan actief te zijn als vrijwilliger, tegen 24% in 2000. Opvallend is dat mensen meer vrijwilliegrswerk doen naarmate ze ouder worden. Van de 65-plussers doet maar liefst 48% aan vrijwilligerswerk, tegen 31% van de dertigers. Tegelijkertijd vindt 9% van de Tilburgers dat ze te weinig contact hebben met andere mensen, tegen 6% in 2000. Dit percentage loopt dus op. Dit treft vooral niet-westerse allochtonen (79%), alleenstaanden met thuiswonende kinderen (74%), mensen die invalide of arbeidsongeschikt zijn (82%), mensen die werkloos of werkzoekend zijn (84%), huisvrouw/-man zijn (86%) en degenen die nog studeren (86%).

Politiek

Ten opzichte van 2001 hebben Tilburgers meer interesse in de lokale politiek. 48% van de ondervraagden zegt redelijk tot veel belangstelling te hebben hiervoor. Onder de ondervraagden zijn mannen (54%) iets vaker geïnteresseerd in politiek dan vrouwen (42%). De 50-plussers zijn meer geïnteresseerd (53%) en de niet-westerse allochtonen zijn minder geïnteresseerd (37%). Degenen met een lage opleiding zijn minder geïnteresseerd (30%) evenals die met een MBO-opleiding (40%). HBO-ers of mensen met een academische opleiding zijn meer geïnteresseerd in de lokale politiek.

De onderzoeksresultaten zijn hier te downloaden op PDF

Mobiele versie afsluiten