Site pictogram Tilburgers.nl

ROC Kasteeldreef krijgt eigen afvalbakken langs Snoeproute

Directeur Erwin van Gulik en Rick van de Zande van ROC Kasteeldreef

Rick van de Zande, leerling van het ROC Kasteeldreef, en de directeur van deze school, Erwin van Gulik, waren maandagavond samen naar de vergadering van de commissie Fysiek gekomen om een origineel burgerinitiatief te presenteren.

Naar aanleiding van klachten uit de buurt over zwerfafval op straat, zijn de leerlingen van het ROC zelf aan de slag gegaan. Het probleem is namelijk, dat leerlingen graag in de pauzes en tussenuren graag bij de Jumbo aan het Bart van Peltplein wat te drinken en te snoepen gaan kopen en vaak belandt de verpakking dan op straat. Hierop hebben zij een oplossing bedacht, waarvoor zij toestemming van de gemeenteraad vroegen.

Het plan is om vijf afvalbakken te plaatsen langs de route van het Bart van Peltplein naar de Kasteeldreef, waarbij deze afvalbakken door leerlingen van het ROC worden ontworpen en geproduceerd. Daarnaast willen de leerlingen vijf jaar lang elke maand een prijs uitreiken voor de leerling die de mooiste foto maakt van afval dat wordt weggegooid in een afvalbak. Voor dat laatste heeft verzekeraar Univé inmiddels €5.000,- toegezegd. Van de gemeente wordt een bijdrage van €1.400,- gevraagd voor de productie en een ontwerp-workshop en bovendien om de vijf bakken op te nemen in de leegroute van de gemeente.

Dit initiatief werd door de gehele commissie goed ontvangen en er waren veel complimenten te horen. Ook wethouder Roel Lauwerier, verantwoordelijk voor het afvalbeleid, was zeer lovend en daarmee had het plan een unanieme meerderheid.

Mobiele versie afsluiten