Site pictogram Tilburgers.nl

Rode kaart bij slechte afvalscheiding

In diverse delen van Tilburg gaat de gemeente binnenkort controleren of bewoners hun afval goed scheiden.

Speciale controleurs kijken de komende periode in duocontainers of er niet te veel herbruikbare bestanddelen zitten in het deel voor restafval. Voorbeelden hiervan zijn papier, plastic verpakkingen, groente, fruit, textiel, elektrische apparaten en klein gevaarlijk afval. Ook controleren ze of in het GFT-gedeelte niets anders zit dan GFT.

Bewoners bij wie gecontroleerd wordt, krijgen vooraf een brief van de gemeente. De medewerkers kunnen een gele, oranje of rode kaart aan de duocontainer hangen. Via speciale apparatuur geven ze aan wat er fout is. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen via de chip in de container. De controleurs kunnen de gegevens ook raadplegen als ze op een andere dag nog eens de inhoud van de container bekijken.

De gele kaart is een waarschuwing. Er staat op wat mis is gegaan en wat de bewoner kan doen om deze niet meer te krijgen. Als blijkt dat voor de tweede keer niet goed gesorteerd is, volgt een oranje kaart met meer informatie. Mogelijk wordt in dit geval de container gedeeltelijk of helemaal niet leeggemaakt.

De rode kaart is voor bewoners die voor de derde keer in de fout gaan. Ook dan kan het BAT de afvalbak gedeeltelijk of helemaal niet leegmaken. En een gemeentelijk opsporingsambtenaar kan een boete geven van 90 euro. Als het afval weer juist gescheiden is, kan de bewoner na een week zijn container opnieuw aanbieden. Het is ook mogelijk om het vuilnis zelf naar de milieustraat te brengen. Restafval kost 5 euro per aanbieding. Meer informatie op de pagina’s afval op deze website.

Uit steekproeven blijkt dat nog veel waardevolle grondstoffen in het restafval terecht komen. Een betere sortering is goed voor het milieu en zorgt voor een daling van de afvalstoffenheffing. Via de nieuwe oranje-blauwe duocontainers hebben Tilburgers de afgelopen tijd flink meer plastic verpakkingen en papier gesorteerd. De gemeente bedankt ze daarvoor. Maar het is verplicht om ook het andere afval goed te sorteren. Het stadsbestuur wil in Tilburg de hoeveelheid restafval sterk terugdringen. Nu zitten daarin nog vaak herbruikbare bestanddelen, zoals resten van groente en fruit, glas, textiel en elektrische apparaten. Als bewoners die beter sorteren, hoeven veel minder goede grondstoffen verbrand te worden.

Mobiele versie afsluiten