Site pictogram Tilburgers.nl

Rommelige discussie over Wet Registratie Personen in commissie Bestuur

basisregistratie_personenSinds 6 januari van dit jaar is de (nieuwe) Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) ingegaan, die in de plaats is gekomen van de Gemeentelijke Basisregistratie Personen (GBA). Hoewel het om een wet gaat van de rijksoverheid, zijn gemeenten verplicht om hierover ook een plaatselijke verordening voor op te nemen en daarom stond dit onderwerp vandaag op de agenda van de commissie Bestuur.

Dit leverde een flinke discussie op, die werd ingezet door raadsleden Mieke Heuvelmans (D66) en Joris Bengevoord (GroenLinks), omdat bij deze wet een lijst zit van instellingen die gegevens van burgers mogen vragen en krijgen. Bijvoorbeeld: de bibliotheek mag persoonsgegevens vragen om geleende spullen terug te krijgen en om ‘het lezen te bevorderen’, culturele organisaties mogen gegevens krijgen voor ‘ondersteuning van maatschappelijke initiatieven’ en plaatselijke afdelingen van politieke partijen mogen dit in het ‘maatschappelijk belang van betrokkene’. Beide raadsleden zeiden geschrokken te zijn van deze lijst en vroegen wie er mag bepalen wanneer gegevens van burgers verstrekt mogen worden en aan wie, want de criteria in deze lijst zijn wel heel erg ruim, zo vonden zij.

Hans Kokke - SP
Wethouder Hans Kokke (SP)

Wethouder Hans Kokke, die de burgemeester op dit onderwerp verving, gaf toe dat het wel een erg moeilijk te lezen tekst was, maar vond dat er niks mis mee was als de bibliotheek alle ouders een brief stuurt om te vertellen dat kinderen gratis lid mogen worden. Met dit antwoord was Mieke Heuvelmans geheel niet tevreden: “De wethouder bagatelliseert onze zorgen en ik zit niet te wachten op deze uitleg.” Joris Bengevoord vulde aan: “Wie bepaalt wat de criteria zijn om gegevens te verstrekken? Hans Kokke: “Dat bepaalt het college (B&W) binnen de grenzen die er gesteld zijn. Ik bagatelliseer niks, wij doen dit als college zeer zorgvuldig en binnen de kaders.” Ook Jan van Beurden (OPA) mengde zich in de discussie: “Ik schrik hiervan. Dit gaat over de grenzen van ethiek en moraal. En als ik mijn commerciële pet opzet; dit soort handel in gegevens is big business, wil de gemeente hiermee geld gaan verdienen?”

Hans Kokke moest toegeven dat hij eigenlijk niet precies wist of er nog aanpassingen kunnen worden gemaakt. De gewraakte lijst is namelijk een bijlage van de verordening die verplicht is gesteld door het Rijk. Daarom wil hij de kwestie mee terugnemen naar de Burgemeester en overleggen of de raad hier nog iets over te zeggen mag hebben. Hij wist het echt niet meer, waardoor ook de voorzitter van de commissie, Bart van de Camp (SP) zich er in mengde: “Het is een raadsvoorstel, dus u kunt moties en amendementen indienen als raad.” legde hij uit.

vertrouwelijkDoor de onduidelijkheid over wat de raad nu wel en niet mag met deze verplichte wet, verliep de vergadering steeds rommeliger en besloten werd om in de raadsvergadering van 8 september de discussie geheel over te doen.

Op 6 januari 2014 is de wet Basisregistratie Personen in werking getreden. Hiermee wordt de basis gelegd voor één landelijk centrale database met persoonsgegevens. Dit moet in de plaats komen van de lokale Gemeentelijke Basis Administraties (GBA’s). Het bijhouden en uitwisselen van persoonsgegevens wordt met het centrale systeem sneller, eenvoudiger en goedkoper dan met de huidige GBA’s. Uiterlijk in 2016 werken alle 415 gemeenten met de nieuwe registratie. De Basisregistratie Personen is één van de 13 basisregistraties die de overheid aanlegt.

In het systeem worden in ieder geval de volgende gegevens vastgelegd.
– naam, voornamen;
– geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;
– gegevens over de ouders;
– gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap;
– gegevens over kinderen;
– gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht en verblijfplaats (adres);
– het burgerservicenummer (BSN).
Bron: PrivacyBarometer.nl

Meer informatie over Privacy-wetgeving en wat de overheid en instanties wel en niet mogen, is ook te vinden op de website MijnPrivacy.nl van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Mobiele versie afsluiten