Site pictogram Tilburgers.nl

Samen incidenten melden voor betere zorg

Ook huisartsen kunnen incidenten melden. Foto: ETZ

Zorgverleners in Midden-Brabant kunnen voortaan op één centrale plek incidenten melden die niet binnen de eigen organisatie plaatsvinden. Deze meldingen worden onderzocht en met betrokken besproken. Dit moet uiteindelijk leiden tot betere zorg.

Voor huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, specialisten, verloskundigen en ambulancemedewerkers is het digitale meldsysteem TIM gerealiseerd, een afkorting van Transmuraal Incidenten Melden. Projectleider Sander Nikkessen van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) legt uit : “De zorg aan de patiënt stopt immers niet bij de voordeur van de eigen praktijk of de draaideur van het ziekenhuis.”“Zorgverleners werken steeds meer samen buiten de eigen organisaties om. Dan kan weleens wat misgaan. Om daar lering uit te trekken, kunnen zorgverleners nu incidenten of bijna-incidenten melden”.

TIM maakt incidenten of bijna-incidenten makkelijker bespreekbaar. Iedere zorgprofessional uit de eerste of tweede lijn kan via TIM een zorgincident melden. Bijvoorbeeld op het gebied van communicatie, administratie, medicatie of overdracht. Een melding kan zowel patiëntgebonden als niet-patiëntgebonden zijn. “Denk bijvoorbeeld aan een onvolledige overdracht of verwijzing van een patiënt van de ene naar de andere zorginstelling. Of een huisarts die een fout ziet in het medicatieoverzicht van een patiënt die in het ziekenhuis opgenomen is geweest.” licht Nikkessen toe.

Een TIM-medewerker neemt elke TIM-melding in behandeling. Hij bespreekt de TIM-melding met de betrokkenen en gaat na hoe dit incident kon gebeuren. Op basis van deze analyse worden verbetermaatregelen opgesteld om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. Deze verbeterpunten worden vastgelegd in het meldsysteem en waar nodig afgestemd met de TIM-functionaris van de meldende organisatie. Alle betrokken partijen verwachten dat door TIM de patiëntenzorg en de veiligheid verder zullen verbeteren.

In Midden-Brabant starten de volgende zorginstellingen met TIM: RAV Brabant Midden-West-Noord, ETZ, (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), PrimaCura Huisartsenzorg Midden-Brabant, Apothekersvereniging Midden- en West-Brabant (AMWB) en Fam, het centrum voor geboorte en geneeskundige zorg in het ETZ (eerstelijns verloskunde).

TIM is tot stand gekomen onder de vlag van Samendraads, een samenwerkingsverband tussen PrimaCura Huisartsen, Zorgbelang Brabant, ETZ en de zorgverzekeraars CZ en VGZ. Samen werken ze aan de best mogelijke zorg voor alle inwoners in de regio Midden-Brabant, op het juiste moment en de juiste plek.

 

Mobiele versie afsluiten