Spring naar inhoud

4

Op 20 april 2021 heeft het college van Tilburg besloten om camera's te plaatsen op kruispunten met verkeerslichten die belangrijk zijn voor de verkeersafwikkeling, of die sturingsmogelijkheden bieden of die  van belang zijn voor de verkeersveiligheid. Het college wil met deze camera's alleen verkeerssituaties monitoren en de privacy van mensen te allen tijde te zullen garanderen.

Het college zegt daarover: "We slaan de videobeelden van de verkeerscamera’s nooit op. Externe experts die ons bijstaan bij de analyse van verkeerssituaties krijgen pas toegang tot de beelden na de ondertekening van een verwerkersovereenkomst. De beelden zijn alleen via een beveiligde verbinding toegankelijk via het afgeschermde netwerk van de gemeente Tilburg."

Documenten van het College van B&W:

De drie burgemeesters die tevens voorzitter zijn van de drie veiligheidsregio's in Brabant: Jack Mikkers (Den Bosch en voorzitter van Brabant Noord, John Jorritsma (Eindhoven en voorzitter van Brabant Zuid Oost) en Theo Weterings (Tilburg en voorzitter van Midden West Brabant), hebben opnieuw een verklaring voor alle Brabanders, met het oog op de feestdagen. We plaatsen de verklaring in z'n geheel.

Beste Brabanders,

De daling van het aantal coronabesmettingen zet niet door. Ook in teveel delen van Noord-Brabant zijn de besmettingscijfers onverminderd hoog. Ondanks de aanscherpingen van de coronamaatregelen, ondanks de inzet van zovelen van u. Dat is een bittere pil voor ons allemaal. Er gloort wel hoop, de geluiden rondom de ontwikkeling van vaccins zijn immers hoopgevend. Maar totdat die vaccins beschikbaar moeten we nogmaals de schouders er onder zetten met elkaar. ...lees verder "Het aantal Coronabesmettingen blijft te hoog in Brabant"

Foto: John Geerts

Alle politiemedewerkers in Nederland krijgen in december een eenmalige bonus van 300 euro netto, van hun werkgever: de Rijksoverheid. Het is bedoeld als een blijk van waardering voor de hoge druk die er op agenten en medewerkers ligt gedurende de coronacrisis.

BOA’s - Buitengewoon Opsporingsambtenaren, in dienst van de gemeente, vallen niet onder deze regeling. Terwijl hun taken vergelijkbaar zijn met die van politieagenten en ook vaak samen optrekken. Met de nieuwe coronaregels zijn er ook voor deze mensen taken bij gekomen, terwijl ze ook door ziekte met grote onderbezetting kampen.

De gemeenteraad van Tilburg, in vergadering over de begroting van 2021, heeft daarom unaniem besloten dat de gemeentelijke BOA's dezelfde bonus van €300,- in december zullen krijgen als de politie.

Theo Weterings - Foto: John Geerts

Een uurtje nadat premier Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge weer strengere maatregelen aankondigden om het Coronavirus onder controle te krijgen, ontvingen we de volgende verklaring van drie Brabantse burgemeesters, die tevens voorzitter zijn van de drie veiligheidsregio's in Brabant: Jack Mikkers (Den Bosch en voorzitter van Brabant Noord, John Jorritsma (Eindhoven en voorzitter van Brabant Zuid Oost) en Theo Weterings (Tilburg en voorzitter van Midden West Brabant).

Beste Brabanders,

Het kan u niet ontgaan zijn: om het coronavirus onder controle te krijgen, zijn er opnieuw aanvullende maatregelen afgekondigd. Na maanden dansen op het koord van aanscherpingen en versoepelingen, moeten we nu opnieuw extra maatregelen treffen. Dat is een hard gelag voor ons allemaal. Het is noodzakelijk om met deze maatregelen de besmettingen terug brengen naar een acceptabel niveau. ...lees verder "Verklaring van Theo Weterings, Jack Mikkers en John Jorritsma"

Met ingang van vrijdag 11 september 2020, geldt een verbod op het gebruik van alcohol en drugs op het Korvelplein en het Fokkerpark en in de omgeving daarvan. Het gaat om een verbod voor een periode van twee jaar.

Volgens een persbericht van gemeente Tilburg is op en rond het Korvelplein steeds meer overlast door alcohol- en drugsgebruik. De gemeente en politie krijgen klachten van omwonenden, winkelend publiek en ondernemers. Ze geven aan zich onveilig te voelen en het plein te mijden. Ook bij het Fokkerpark is steeds meer overlast door het gebruik van alcohol.

Om de overlast te verminderen worden ook andere maatregelen ingezet. Er komen individuele gebiedsverboden voor overlastgevers en personen die drugs verkopen krijgen een dwangsom. Ook wordt op korte termijn het cameratoezicht uitgebreid.

1

De patiënten uit Coevorden, Loon op Zand en Tilburg hebben alle drie carnaval gevierd in Tilburg. Toch betekent dat volgens het RIVM niet dat de besmetting tijdens het Carnaval is gebeurd. Het RIVM benadrukt dat huisartsen en ziekenhuizen in de regio niet meer gevallen hebben gezien van koorts en longontsteking.

Informatie over het coronavirus in Brabant wordt verstrekt via de website van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
Link: https://www.vrmwb.nl.

Informatie over het coronavirus in het gehele land wordt verstrekt door het RIVM.
Link: https://www.rivm.nl. ...lees verder "Informatie Coronavirus"

Het Ministerie van Justitie in Den Haag Foto: John Geerts

Net zoals veel andere overheidsorganisaties werkt ook de gemeente Tilburg met een zogenaamde Citrix-verbinding. Nu deze week is gebleken dat in dit systeem een veiligheidslek zit, wordt deze verbinding afgesloten. Citrix wordt in Nederland door ongeveer 700 organisaties, waaronder gemeenten, gebruikt. Wereldwijd gaat het om ongeveer 25.000 organisaties.

Dit betekent voor Tilburgers dat zij in ieder geval dit weekeinde niet op de website van de gemeente kunnen inloggen voor het maken van een afspraak, het inschrijven voor de Meedoenregeling en dat zij geen meldingen kunnen doorgeven via de BuitenBeter app. Medewerkers van de gemeente Tilburg kunnen niet werken vanaf thuis en niet e-mailen met hun werkmail. ...lees verder "Citrix. Toegang tot digitale dienstverlening gemeente Tilburg afgesloten"