Site pictogram Tilburgers.nl

Sandra Franken stapt op als raadslid

Sandra Franken
Sandra Franken

Sandra Franken neemt ontslag als raadslid. Zij kwam voor GroenLinks met voorkeurstemmen in de raad, maar stapte uit onvrede uit de partij. Ze ging alleen verder met de Fractie Franken maar stopt daar nu ook mee, zo maakte zij bekend tijden de ‘Dag van de Dialoog’ op vrijdag 11 november. Hieronder haar motivatie in een brief aan de burgemeester.

Geachte burgemeester,

Een bijzonder moment: “Dat verklaar en beloof ik”, net als alle andere 44 collega’s in de raad mocht ook ik met het afroepen van mijn naam de rol van raadslid op 11 maart 2010 aanvaarden. Met 528 voorkeurstemmen nam ik zitting in de gemeenteraad, een plaats in het bestuur van de stad waar ik woon, leef en gelukkig ben. Vandaag neem ik ontslag als raadslid en verzoek u om in mijn plaats een ander te benoemen.

Ik gun iedere Tilburger een sociale, duurzame en leefbare stad. Een stad waar je gelukkig kunt zijn. En omdat ik niet op zag tegen de bergen papier, de vele uitnodigingen, scherpe debatten en het nemen van verantwoordelijkheid, heb ik me verkiesbaar gesteld voor de raad. Puur idealisme. Een grote eer dat zoveel Tilburgers vertrouwen in mij hadden om dit werk te mogen gaan doen.

En dan dient de realiteit zich aan….wanneer je merkt dat de politieke partij van jouw keuze een wethouderspost belangrijker vindt dan het realiseren van idealen, loop je je eerste deuk op. Daarnaast blijkt het politieke spel vaker om personen dan om de ideeën of goede besluiten voor de stad te gaan. Autonoom denken wordt niet als positief ervaren, en de wijze waarop ik ‘uit de fractie ben gezet’ was vernederend. De ruim 1400 positieve reacties die dat opleverde blijft hartverwarmend.

Als je dan alleen verder gaat ben je kwetsbaar en ervaar je dat er vaak “op de persoon” wordt gespeeld en er allerlei insinuaties rondom jouw intenties in de politieke wandelgangen worden gedaan. Een klimaat waarin ik me niet thuisvoel. Politieke idealen kun je het beste realiseren in samenwerking met anderen, dat is wat ik de afgelopen periode ook heb gedaan. Gelukkig zijn er ook raadsleden die op basis van argumenten en inhoud tot besluiten komen. Met hen was het prettig samenwerken.

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad van Tilburg de begroting 2012 vastgesteld. Met ruim € 50 miljoen aan bezuinigingen, wordt naar mijn mening het broze evenwicht tussen investeren in mensen en investeren in stenen bruut doorbroken. De rekening van het leven op grote voet wordt te veel bij de kwetsbare Tilburger gelegd, terwijl juist op de grote posten als grondexploitatie, ontwikkeling Spoorzone en Stappegoor, er teveel onzekerheden zijn en risico’s worden gelopen voor een deugdelijk financieel beleid. Slim werken aan de toekomst pakt zo alleen goed uit voor mensen die al alle kansen hebben.

Bouwen aan een sociaal, duurzaam en leefbaar Tilburg kan als betrokken burger gelukkig op veel manieren. De afgelopen periode heb ik via de politiek getracht mijn bijdrage te leveren, daaraan komt nu een eind. Ik zal nu op een andere positieve wijze invulling geven aan mijn idealen en mijn betrokkenheid bij de stad. Ik dank alle Tilburgers die met hun stem hun vertrouwen aan mij als raadslid hebben geschonken. Het was een eer om hun te dienen.

Met vriendelijke groet,

Sandra Franken

Mobiele versie afsluiten