Site pictogram Tilburgers.nl

Senaat aanvaardt participatiewet en uitvoering NOMA

klijnsmaNa de Tweede Kamer is vandaag ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel van staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma over aanpassing van de bijstandsregels en invoering van de Participatiewet. Deze wet gaat per 1 januari 2015 in werking.

Door de nu aangenomen wetten en regels worden de Wajong, de sociale werkvoorziening en de bijstand bij elkaar gevoegd en dat de regels voor iedereen hetzelfde én strenger worden. Mensen in de bijstand kunnen worden verplicht om vrijwilligerswerk te doen en kunnen ook worden gedwongen te verhuizen als zij elders werk kunnen krijgen. Daarnaast kwam Klijnsma vorige week nog met een wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat mensen in de bijstand worden verplicht om Nederlands te leren. Wie weigert of niet genoeg zijn best doet, krijgt minder of geen uitkering meer.

Wijk werkenDeze nieuwe wetten van staatssecretaris Klijnsma zijn bedoeld en om ervoor te zorgen dat meer bijstandsgerechtigden en mensen met een arbeidshandicap een weg vinden naar de gewone arbeidsmarkt. De gehele operatie gaat gepaard met een bezuiniging en met een overheveling van taken naar gemeenten. Het kabinet wil dat iedereen zoveel mogelijk aan het werk gaat bij gewone bedrijven.

Met het akkoord met de oppositie wist Klijnsma zich verzekerd van een meerderheid in de Eerste Kamer. Behalve de drie oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP stemden ook VVD en PvdA voor, evenals het CDA. Tegen stemden PVV, SP, GroenLinks, 50Plus, Partij voor de Dieren en OSF (Onafhankelijke SenaatsFractie, een samenwerking van diverse, provinciale partijen).

Uitvoering van de wet in Tilburg: NOMA

Vragen en klachten via de Klantenraad Werk en Bijstand

Vanaf 1 januari 2015: alles met één budget

armoedeStaatssecretaris Jetta Klijnsma over de nieuwe wet: “Met de Participatiewet, en de andere te decentraliseren regelingen, krijgen gemeenten de gelegenheid mensen op maat en meer in samenhang met andere hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2015 krijgen gemeenten één budget, waaruit ze deze ondersteunende voorzieningen kunnen bekostigen.

Eén regeling

Met ingang van volgend jaar valt iedereen die zich bij de gemeente meldt en kan werken, maar niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen, onder één regeling. Nu is dat nog verspreid over drie regelingen: de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en mensen met arbeidsvermogen in de Wajong.

Uitzondering: Huidige Wajong-ers en WSW-ers

De huidige Wajongers worden beoordeeld op hun arbeidsvermogen en blijven in de Wajong. Zij gaan dus niet over naar de gemeenten en krijgen ook niet te maken met de bijstand. Mensen die nu al beschut werken bij een sociale werkvoorziening houden hun bestaande rechten en plichten. De uitgaven aan Wajong, WWB en Wsw bedragen nu bijna 11 miljard euro. Ondanks de bezuinigingen blijven deze uitgaven op de lange termijn doorgroeien naar 11,8 miljard. Zonder de maatregelen uit de Participatiewet zouden de kosten oplopen naar 13,5 miljard euro.

Mobiele versie afsluiten