Site pictogram Tilburgers.nl

Sluiting consultatiebureau in Udenhout van de baan

consultatiebureauUdenhout houdt een eigen consultatiebureau. Dat heeft het college van Tilburg besloten. Het bureau verhuist naar basisschool de Wichelroede. Deze school zit midden in het dorp.

In de eerdere plannen van de GGD was voorzien in een sluiting van het consultatiebureau in Udenhout. Het bureau in Udenhout heeft een lage bezetting, waardoor de kosten relatief hoog zijn. Daarom zou het consultatiebureau samengevoegd worden met het bureau in Berkel-Enschot. Inwoners uit Udenhout maakten bezwaar tegen de sluiting. De dorpsraad van Udenhout heeft vervolgens in overleg met de gemeente en de GGD gekeken naar mogelijkheden om het consultatiebureau te behouden. De gemeente heeft daarop voortgeborduurd en is met verschillende partijen in gesprek gegaan.

Anne Willems van de dorpsraad: “Wij hebben ons hard gemaakt voor behoud van het consultatiebureau in Udenhout. Het consultatiebureau hoort tot de basisvoorzieningen van het dorp en verhoogt de leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor jonge ouders om in Udenhout te wonen. Wij zijn dan ook blij dat het gelukt is om een goede plek voor het consultatiebureau te vinden.”

Het consultatiebureau zal één dag per week gebruik maken van een aantal spreekkamers in het schoolgebouw van de Wichelroede aan de van Heeswijkstraat in Udenhout. De rest van de week worden deze spreekkamers weer gebruikt door de school. Hierdoor is er een betaalbare en kwalitatief goede oplossing gevonden voor behoud van de consultatiefunctie in Udenhout.

Marcelle HendrickxWethouder Marcelle Hendrickx: “Goed om te zien dat hier creatief naar een oplossing is gezocht, op initiatief van de gemeenschap zelf. En de uitkomst is ook uitstekend, want het mes snijdt aan twee kanten: de consultatiefunctie blijft behouden voor Udenhout én we geven een impuls aan een van de Integrale Kindcentra.”

Een Integrale Kindcentra (IKC) is een locatie waarin alle activiteiten die te maken met leren en ontwikkelen van 0 tot 12 jarigen worden samengebracht. Onderwijs en opvang werken samen en hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van het kind. In deze kindcentra zijn sport, cultuur, jeugdzorg en welzijn belangrijke partners.

Binnen de vertrouwde omgeving van het kindcentrum komen kinderen van 0 t/m 12 jaar gedurende de dag om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Ze kunnen hun talenten in de volle breedte ontwikkelen. Zij worden vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn gevolgd. Kinderen worden zo optimaal ondersteund en gestimuleerd in hun ontwikkeling.

Mobiele versie afsluiten