Site pictogram Tilburgers.nl

Sluiting Pollepel uitgesteld, Gerrit Poels: “Ik ben er nog niet gerust op”

Gerrit Poels - raadzaal - 12 jan 2015De discussie die maandagmiddag 12 januari in de commissie Sociale Stijging werd gevoerd over de aangekondigde sluiting van sociaal restaurant De Pollepel werd vooraf gegaan door een demonstratie van bezoekers, sympathisanten,  (oud-)medewerkers en -vrijwilligers. Naar schatting van Omroep Brabant ongeveer 150 mensen, die na de demonstratie op de publieke tribune en langs de zijlijn in de raadszaal plaatsnamen, waaronder Broodpater Gerrit Poels, oud-coördinator van La Poubelle Boy Schuurmans en Willemijn Mulders, grondleggers van 34 jaar geleden.

Twee insprekers, oud-vrijwilliger meneer Van Heusden en nachtburgemeester Gert Brunink trapten de discussie af. Meneer Van Heusden zette allereerst vraagtekens bij de stelling dat de bezoekersaantallen zouden zijn teruggelopen, wat een van de argumenten is om de subsidie aan De Pollepel te stoppen. Hij vertelde dat er in 2012 – 2013 weliswaar minder bezoekers waren geweest vanwege mindere kwaliteit en bejegening van mensen, maar dat daar in 2014 verandering in was gekomen en dat sindsdien het aantal bezoekers weer toenam. De jaarcijfers over 2014 zijn echter nog niet bekend zodat nog niet kan worden nagegaan of dit klopt.

P1280081Gert Brunink zei een warm gevoel te hebben gekregen van de reuring die was ontstaan naar aanleiding van de aankondiging dat De Pollepel zou gaan sluiten en de vele, spontane initiatieven en acties die daaruit waren ontstaan. “De politiek heeft niet in de gaten dat deze stad barst van de burgerinitiatieven. Als dit eerder bekend was, hadden mensen al veel eerder over alternatieven nagedacht. Het lijkt wel alsof de politiek ligt te slapen dat ze dat niet ziet en niet in de gaten heeft. Deze samenleving wil niet alleen de Pollepel behouden maar ook laten zien hoe belangrijk het is. Mensen helpen elkaar, als in een huiskamer. Mensen die niet in staat zijn om voor zichzelf te koken, om welke reden dan ook, zijn afhankelijk van dit soort gelegenheden.”

Daarna kwam Hans Smolders (LST) het eerst aan het woord. “Ik was geschokt toen ik voor kerst las dat De Pollepel moest sluiten. Dan verwacht je dat een wethouder dat uitlegt. Er zijn mooie initiatieven in de stad, mensen die het voortouw nemen in sociale zaken waar veel mensen plezier in hebben en waarmee ze geholpen worden. Gerrit Poels is de grondlegger van een aantal zaken in deze stad die nu verkwanseld worden, zaken uit het hart en daar moeten we met een hart mee omgaan. (…). Arme mensen zijn nou eenmaal veel creatiever dan rijke mensen en dat moet een wethouder met €10.000 salaris per maand zich eens realiseren. Ik wordt hierover boos. (…) Het gaat niet alleen om de maag vullen, maar om de sociale samenhang. Mensen die het voortouw nemen moet je niet demotiveren maar motiveren. We geven miljoenen uit aan een nieuwe bibliotheek, kunnen we dan niet een paar rotcenten uitgeven om de pollepel in stand te houden? En geen smoesjes gaan verzinnen. Politiek is keuzes maken en dus belangrijk: van een SP wethouder had ik een “over my dead body”-uitspraak verwacht, en niet drie weken lang mensen in onzekerheid laten. Tot 1 juli openhouden is geen oplossing. Mensen zijn bereid de handen uit de mouwen steken, ze zijn hier vandaag.”

paulus oerlemans
Paulus Oerlemans (GroenLinks)

Daarna durfde geen enkele partij te beweren dat ze er anders over dacht, iedereen wilde dat de Pollepel, of een soortgelijke voorziening, zou blijven bestaan, ook na 1 juli 2015. Maar hoe dat dan moest en wie er verantwoordelijk voor was: de wethouder, stichting La Poubelle, de Diamant Groep of toch de burgers zelf, bleef een vraag. Paulus Oerlemans (GroenLinks) wilde weten of de bewering over de bezoekersaantallen van inspreker Van Heusden kloppen. Hiervoor wil Oerlemans  cijfers van 2014 zien, want sluiting op zo’n korte termijn (6 weken na bekendmaking) op niet actuele cijfers vindt hij onfatsoenlijk. Ook Roel Lauwerier (VVD) wilde hiervoor een financiële onderbouwing zien.

Wethouder Hans Kokke (SP) had zich ziek gemeld en werd vervangen door wethouder Erik de Ridder (CDA), die de beantwoording op zich nam. Hij zei zich te baseren op de cijfers van 2012 en 2013 omdat de cijfers van 2014 nog niet bekend zijn. Ook gaf hij aan dat stichting La Poubelle al langer wist van de sluiting omdat het besluit gebaseerd was op het armoedebeleid van de (vorige) gemeenteraad uit december 2013 en dat, aangezien de nieuwe raad er duidelijk anders over denkt, dit armoedebeleid in z’n geheel opnieuw voor discussie op tafel moest komen en eventueel kon worden aangepast. De tijd tot 1 juli zouden hij en wethouder Hans Kokke gaan gebruiken om, samen met burgers en organisaties, waaronder ContourdeTwern en stichting La Poubelle, te onderzoeken op welke manier De Pollepel kan worden voortgezet. Mocht de zoektocht naar een alternatief langer duren, dan is subsidie om langer open te blijven volgens wethouder Erik de Ridder bespreekbaar. “De deur staat op een kier. Het blijft urgent dat er een oplossing komt. We hebben niet de intentie om tot het eind der tijden met een open rekening te zitten.”

UPDATE: dinsdag 13 januari, 19.25 uur.

De stichting La Poubelle en de Diamant Groep hebben hetzelfde bestuur. Dit bestuur is samengesteld uit wethouders, van elke regiogemeente één en van Tilburg twee wethouders: Hans Kokke (SP) en Erik de Ridder (CDA). In de vorige raads- en coalitieperiode (2010-2014) was Erik de Ridder eveneens bestuurslid, eerst samen met Jan Hamming (PvdA) en na diens vertrek in 2012 samen met Auke Blaauwbroek (PvdA).

In het bestuur van La Poubelle hebben dezelfde leden zitting als in het bestuur van de Diamant-groep:

  • Gemeente Tilburg: de heer E. de Ridder, voorzitter
  • Gemeente Tilburg: de heer H. Kokke
  • Gemeente Gilze en Rijen: de heer R. Dols
  • Gemeente Dongen: de heer P. Panis
  • Gemeente Goirle: de heer J. Sperber, vicevoorzitter
  • Gemeente Hilvarenbeek: de heer B. Roks
  • Gemeente Alphen-Chaam: de heer E. van Dijk

Een eerste reactie tegen Omroep Brabant van Gerrit Poels na de commissie vergadering:”Het gaat altijd alleen maar over geld en alles wat niet over geld gaat wordt omgepraat tot het gaat over geld, ik ben er nog niet gerust op”.

Mobiele versie afsluiten