Site pictogram Tilburgers.nl

SMO Traverse erkend opleidingsinstituut Bedrijfshulpverlening

logo-green traverseVanaf vandaag mag SMO Traverse zich NedCert erkend opleidingsinstituut BHV Bedrijfshulpverlening noemen. SMO Traverse voldoet aan de eisen van de NedCert erkenningsregeling voor opleidingsinstituten en om dit keurmerk te voeren. Dit keurmerk geeft de klant de zekerheid dat zaken gedaan wordt met een kwalitatief uitstekend opleidingsinstituut die de cursussen laat verzorgen door een NedCert gecertificeerd instructeur.

SMO Traverse is een onderneming die met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening organiseert voor mensen in probleemsituaties waarbij sprake is van dak- of thuisloosheid of de dreiging daarvan. Deze hulpverlening is naast de basale opvang van ‘bed, bad en brood’ gericht op rehabilitatie van de cliënt. Onder rehabilitatie bedoelt Traverse SMO een meer zelfstandige en zelfredzame vorm van leven. Dit kan plaatsvinden binnen de beschutting van Traverse of door een zelfstandige woon- en leefsituatie te herstellen. Het tegengaan van achteruitgang rekenen ze hier ook toe. Deze ambitie vereist naast professionaliteit een vitale en bedrijfsmatige manier van werken.

nedcert-keurmerk-opleidingsinstituutUitsluitend degenen die voldoen aan de NedCert erkenningsregeling voor opleidingsinstituten hebben toestemming van ons om zichzelf “NedCert erkend opleidingsinstituut BHV Bedrijfshulpverlening” te noemen en voeren het keurmerk. Dit keurmerk geeft de klant de zekerheid dat zaken gedaan wordt met een kwalitatief uitstekend opleidingsinstituut.

De eisen waaraan moet worden voldaan om NedCert erkend opleidingsinstituut te worden zijn:

het opleidingsinstituut is ingeschreven in de Kamer van Koophandel
het opleidingsinstituut biedt de cursussen aan voor een transparante all-inclusive prijs: daarbij is het niet toegestaan apart kosten in rekening te brengen voor o.a. lesmateriaal, opstart-, administratie-, aanmeld-, locatie-, examenkosten o.i.d.
het opleidingsinstituut moet jaarlijks per instructeur minimaal 40 kandidaten aanmelden
het opleidingsinstituut moet bij hem ingediende klachten direct schriftelijk aan NedCert melden
het opleidingsinstituut geeft onbelemmerd gelegenheid aan NedCert om toezicht uit te oefenen op de locatie, de inhoud en uitvoering van de opleiding, de personeelsdossiers van de instructeurs en dossiers van de cursisten

Eisen aan de instructeur
Noot: het opleidingsinstituut hoeft niet alle cursussen aan te bieden.

het opleidingsinstituut moet de cursus laten verzorgen door een NedCert gecertificeerd instructeur.
de NedCert gecertifceerd instructeur heeft een slagingspercentage van ten minste 75%

Mobiele versie afsluiten