Site pictogram Tilburgers.nl

Spoedeisende hulp Tweesteden 27 mei definitief dicht

Het team van de Spoedeisende Hulp staat op locatie ETZ Elisabeth klaar om de acute patiënten op te vangen. Ruim 150 zorgverleners maken deel uit van dit team. Foto: ETZ

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) sluit maandag 27 mei 2019 om 08.00 uur de afdeling Spoedeisende Hulp op locatie TweeSteden aan de Dr. Deelenlaan in Tilburg.

Deze al eerdere aangekondigde sluiting geldt niet voor patiënten met hartklachten die door de huisarts of Huisartsenpost naar het ETZ zijn doorverwezen.

Deze patiënten worden ongewijzigd op de Eerste Hart Hulp van ETZ TweeSteden opgevangen.

Traumacentrum Foto: ETZ

De Spoedeisende Hulp (SEH) op ETZ TweeSteden was al vanaf 1 september 2018 gedeeltelijk gesloten, van 20.00 uur ’s avonds tot 08.00 uur ’s ochtends. Aanleiding voor deze maatregel was het tekort aan SEH-verpleegkundigen, waardoor de dienstroosters niet meer ingevuld konden worden. Daarom is destijds besloten om de SEH TweeSteden dit voorjaar volledig te sluiten en de spoedeisende hulp op de locatie Elisabeth (Hilvarenbeekseweg in Tilburg) te concentreren. ETZ Elisabeth is tevens hét traumacentrum voor de provincie Noord-Brabant. Patiënten zijn hier dus verzekerd van de best denkbare zorg.

Op ETZ Elisabeth staat 24 uur per dag en zeven dagen per week een traumateam paraat om zwaar gewonde of ernstige zieke patiënten op te vangen.

Om de extra patiënten goed op te kunnen vangen, is de SEH op locatie Elisabeth flink uitgebreid met een Acuut Kort Verblijf (AKV), twee gipskamers, zes fast track kamers en twee vernieuwde high care kamers.

Het Acuut Kort Verblijf (AKV) is een tussenstop voor patiënten, tussen de SEH en de verpleegafdeling. Zij wachten hier – weg van de hectiek op de SEH – op de uitslag van een onderzoek of blijven er ter observatie. Speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundigen houden de patiënten op het AKV goed in de gaten. De kans is groot dat de meeste patiënten vanuit het AKV weer naar huis mogen gaan.
Op de twee nieuwe gipskamers en zes fast track kamers komen alleen lichte letsels, zoals botbreuken. Veel klachten kunnen in een snel traject worden behandeld op een van de fast track kamers. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Met als voordeel dat patiënten minder lang hoeven te wachten.

Ernstig zieke mensen worden in de high care kamers opgevangen. De SEH heeft er zestien, waarvan twee kamers compleet zijn vernieuwd. Daarnaast heeft de SEH twee moderne traumakamers voor ernstig gewonde patiënten die door ambulances uit de wijde regio naar Tilburg worden gebracht.

Patiënten met hartklachten worden na verwijzing van de Huisartsenpost of als de ambulance is ingeschakeld, net als voorheen opgevangen op de Eerste Hart Hulp (EHH) op locatie ETZ TweeSteden. Ook alle bij het ETZ bekende cardiale patiënten worden hier geholpen, na telefonisch contact met de dienstdoende arts-assistent. Het ziekenhuis heeft zorg besteed aan de inrichting van de EHH, op de plek van de Spoedeisende Hulp. Zo is er een ruimte gecreëerd waar patiënten op uitslagen en eventuele vervolgonderzoeken kunnen wachten. Ook worden op de EHH de fietstests afgenomen, indien nodig.

Het Elisabeth Tweestedenziekenhuis in een reactie: “Het ETZ realiseert zich dat de sluiting van de SEH TweeSteden vervelend is voor de patiënten die ten noorden van Tilburg of in de regio Waalwijk wonen. Zij moeten nu zeven kilometer verder rijden. We zien echter – mede door het tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen – geen andere mogelijkheid dan de spoedeisende hulp op ETZ Elisabeth te concentreren. Alleen zo kan veilige, kwalitatief goede zorg ook in de toekomst worden gegarandeerd.”

“Het is sowieso nooit de bedoeling dat patiënten op eigen initiatief naar het ETZ komen. Zij worden dringend verzocht bij spoed in avond, nacht en weekend de Huisartsenposten Midden-Brabant te bellen, via 085-5360300. Of 112 (ambulance), als elke seconde telt.”

Mobiele versie afsluiten