Site pictogram Tilburgers.nl

Sportmanifest: “Tilburg mist een openluchtzwembad”

‘Tilburg mist een openluchtzwembad’. Dat is één van de vele adviezen die de Tilburgse Sportraad vandaag tijdens Tilburg Ten Miles aan Wethouder Kokke van sport heeft gegeven middels een nieuw manifest.

In het Sportmanifest 2018-2022 staan aanbevelingen vanuit de Tilburgse sportwereld aan politiek Tilburg om sport en sportbeleving in de komende vier jaar nóg beter en succesvoller te maken.

Het Sportmanifest 2018-2022 bevat  aanbevelingen op velerlei gebied. Een willekeurige greep:

Het volledige Sportmanifest 2018-2022 is hier te bekijken en te downloaden.

De Tilburgse Sportraad (TSR) heeft een andere organisatievorm gekregen: Van een “Vereniging van sportverenigingen” die al meer dan een halve eeuw de belangen behartigt van de verenigingssport in Tilburg, naar een stichting met een bredere doelstelling. Als adviesorgaan van de gemeente Tilburg komt de TSR op voor de belangen van sportend Tilburg in de breedste zin: van voetbalvereniging tot tafeltennisclub, van sportschoolhouder tot recreatiefietser, van peuterzwemles tot bridgecursus, van bedrijfsfitness tot buurtsport.

Elke vier jaar, telkens voorafgaand aan het jaar van de gemeenteraads-verkiezingen, brengt de TSR voortaan een Sportmanifest uit. Vanuit de kennis en ervaring van de hele Tilburgse sportwereld doet de TSR daarin aanbevelingen om sportbeoefening en sportbeleving in Tilburg in de komende raadsperiode nóg meer kansen te geven. De TSR wil daarmee de politieke partijen inspireren bij het maken van hun partijprogramma’s en bij het smeden van een coalitieakkoord na de verkiezingen.

De Stichting Tilburgse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat gemeenteraad en college van B&W gevraagd en ongevraagd adviseert over de hoofdlijnen van het sportbeleid. De TSR wordt door de gemeente gefaciliteerd, onder andere door de inzet van een ambtelijk secretaris.

Onderzoek schoolzwemmen

In de eerste helft van 2017 heeft wethouder Hans Kokke in opdracht van de gemeenteraad een onderzoek laten doen naar de haalbaarheid en wenselijkheid van het herinvoeren van schoolzwemmen. Dit onderzoek leidde op 30 mei 2017 tot een Collegebesluit (hier te downloaden) waarbij de raadscommissie Sociale Stijging een alternatieve keuze maakte.

Enerzijds is de conclusie dat herinvoeren van het schoolzwemmen voor alle kinderen niet gewenst is. Omdat 92,5% van de kinderen een zwemdiploma heeft bij het verlaten van de basisschool en omdat de kosten erg hoog zijn. Het zou ongeveer 1,5 miljoen euro per jaar kosten om alle kinderen in schoolzwemmen aan te bieden. Daarbij zien ook veel basisscholen het niet zitten om schoolzwemmen aan te bieden, omdat dit ten koste gaat van de andere schoolvakken.

Anderzijds wil het College graag iets extra’s doen voor de kinderen die van huis uit niet vanzelfsprekend zwemles krijgen, veelal vanwege cultuurverschillen. Hierbij gaat het jaarlijks om ongeveer 150 à 160 kinderen.

Stichting Leergeld speelt hierin en belangrijke rol, aangezien deze stichting inmiddels heeft laten zien dat het de doelgroep weet te bereiken. Oorspronkelijk werd zwemles hierbij gezien als een sportactiviteit, waardoor kinderen die via Stichting Leergeld aan sport deelnemen, moeten kiezen tussen zwemles of een andere sport. Voortaan wordt zwemles aangemerkt als een onderwijs-activiteit, zodat kinderen via Stichting Leergeld op zwemles kunnen én een (andere) sport kunnen kiezen.

Verder moet er meer actie worden ondernomen om de kinderen en hun ouders goed te informeren over het belang en het nut van zwemles. Bijvoorbeeld door mensen in te zetten die toch al veel contact hebben met (de ouders van) deze kinderen, zoals consultatiebureaus, scholen, maatschappelijke begeleiders en vluchtelingenbegeleiders.

Dit alternatief kost circa €105.446,- per jaar.

Mobiele versie afsluiten