Site pictogram Tilburgers.nl

Bibliotheek verhuist naar Spoorzone – SP geeft toe aan coalitie

bibliotheek van de toekomst rapportMaandag 15 december heeft de gemeenteraad besloten om de bibliotheek naar de Spoorzone te laten verhuizen om daar de Bibliotheek van de Toekomst mogelijk te maken. De coalitiepartijen CDA, D66, GroenLinks en SP stemden voor en alle oppositiepartijen stemden tegen.

De SP had hierin een bijzondere positie ingenomen. In de vorige raadsperiode, van 2010 tot 2014, was de SP altijd een tegenstander van deze verhuizing. Maandag 8 december in de vergadering van de commissie Vestigingsklimaat werd de partij er dan ook stevig op aangesproken dat zij van mening is veranderd sinds het in een coalitie zit met D66, CDA en GroenLinks.

Raadslid Ron Antens (SP) verdedigde die draai door te stellen: “In het verkiezingsprogramma was de SP heel duidelijk: de bibliotheek gaat niet verhuizen naar de Spoorzone. Hoe kan het dan dat op dit moment de SP meegaat in het standpunt om dit alsnog te laten plaatsvinden? Het antwoord is heel simpel: in een coalitie haal je punten binnen en moet je punten toegeven.” De SP stelde echter wel voorwaarden aan de verhuizing en eiste dat er eerst ondernemers moesten worden gevonden die in de Spoorzone wilden vestigen.

Oppositie-partijen VVD LST en PvdA riepen de SP via een open brief op om de rug recht en haar eis vast te houden. De SP reageerde niet op de open brief en ook niet op de uitnodiging van de LST en VVD om samen een amendement (tegenvoorstel) in te brengen.

Bibliotheek-van-de-Toekomst-kleinIn dezelfde week en een stukje verderop in de Spoorzone werden ondertussen nog wat meer intentie-overeenkomsten getekend. Er zal een Tilburg Trade Center (TTC) worden gebouwd: een verzamelgebouw voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB). Deze contracten werden getekend tussen projectontwikkelaar VolkerWessels (die van de gemeente de opdracht heeft gekregen om in de Spoorzone de bouw te realiseren) en bedrijven die zich in het TTC willen vestigen. Echter: deze overeenkomsten zijn vertrouwelijk en alleen de raadsleden en het College van B&W (Burgemeester & Wethouders) weten wat er in staat. Daarom zal verder niemand kunnen controleren hoe ‘hard’ of hoe ‘zacht’ deze overeenkomsten zijn.

Echter, de discussie in de raadsvergadering van 15 december deed vermoeden dat deze contracten geheel geen zekerheid bieden. De oppositie bleef namelijk vinden dat de gesloten intentie-overeenkomsten niet zeker genoeg waren om de verhuizing van de bibliotheek definitief door te laten gaan. Alleen voor de SP was de belofte van een succesvolle Tilburg Trade Center voldoende om de verhuizing te verdedigen en vol te houden dat aan de door hen gestelde voorwaarden was voldaan.

Marcel Wintels en Marieke Moorman ondertekenen samen de overeenkomst
Marcel Wintels en Marieke Moorman ondertekenen samen de intentie-overeenkomst tussen de gemeente en Fontys

Anderhalf jaar geleden schreef Marieke Moorman (PvdA), toen nog wethouder Spoorzone, op Twitter dat ze blij was met het besluit van de raadscommissie om de bibliotheek naar de Spoorzone te verhuizen. In deze periode liepen de onderhandelingen met Fontys Hogescholen nog en was een meerderheid van de raad ervan overtuigd dat Fontys en de bibliotheek samen naar de Spoorzone zouden gaan. Met Fontys had de gemeente hierover een intentie-overeenkomst getekend.

Eind 2013 trok Fontys zich uit de onderhandelingen en uit het project Spoorzone terug en ‘leerde’ de raad wat een intentie-overeenkomst betekent: de andere partij is nog aan niks verplicht en kan zich alsnog terugtrekken. Daarom willen onder andere LST, VVD en PvdA, die de les ter harte hebben genomen, dat er meer zekerheid wordt geboden dan een intentie-overeenkomst alleen. Ook de SP leerde de les, maar geeft dit standpunt nu op om de coalitie-genoten ter wille te zijn.

 

Mobiele versie afsluiten