Site pictogram Tilburgers.nl

Stadscampus Spoorzone: voorzichtig enthousiasme

Maquette 'Stadscampus' vanaf de Koepelhal (NS-Plein) gezien

Vanmorgen presenteerde ‘De Locomotief’ haar plan voor een Stadscampus in de Spoorzone aan de gemeenteraadsleden. ‘De Locomotief’ is een samenwerkingsverband van Fontys Hogescholen, de bibliotheek en negen culturele instellingen en heeft het initiatief genomen om met architectenbureau ‘Barcode’ een concept-ontwerp te ontwikkelen. Dit concept- ontwerp, waarin werkelijk alles nog kan veranderen, omvat het Spoorzonegebied vanaf het NS-plein tot aan het NS-station. Heel belangrijk voor de initiatiefnemers is, dat het uiteindelijke plan breed gedragen wordt door de Tilburgse bevolking, zodat straks iedereen zich er thuis voelt.

Maquette 'Stadscampus' met veel flexibele ruimten, hoogteverschillen en glas

In het concept-ontwerp blijven bijzondere gebouwen, zoals de Koepelhal langs het NS-Plein, behouden en ook de monumentale bomen die in het gebied staan. In de lengte, parallel aan de Lange Nieuwstraat komt een looproute die onder en door gebouwen heen gaat, met veel afwisseling en hofjes. Met variaties in bouwhoogte en -stijl, waarbij de historische ruimten herkenbaar blijven. De gebouwen van Fontys staan in vier blokken verspreid in het gebied, maar het allerbelangrijkste is, dat alle gebouwen voor verschillende doeleinden en door verschillende groepen gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld: ruimten die overdag dienst doen als collegezaal, kunnen ’s avond gebruikt worden als repetitieruimte. En de bibliotheek en mediatheek van Fontys kunnen samen gebruik maken van wat elk inbrengt. Behalve onderwijs en cultuur zal een overgroot deel bestemd zijn voor wonen en werken; en het is zeker niet de bedoeling dat het een doodse boel wordt. Op deze manier kan alle ruimte goed benut worden en is er 24 uur per dag en 7 dagen per week leven in de Spoorzone, zo verwachten de plannenmakers.

Marcel Wintels, directeur van Fontys Hogescholen, nam echter wel een enorme slag om de arm:  “Ook voor Fontys is dit een enorme stap. Met een investering van €150 miljoen en een exploitatie van €50 miljoen per jaar, willen we eerst zeker weten dat dit plan haalbaar is en dat we het gebouw in Stappegoor kunnen verkopen. Hierover is pas in het najaar meer duidelijkheid te verwachten.” Duidelijk was, dat Marcel Wintels ervoor huiverde om al te hoog gespannen verwachtingen te wekken. Maar aan de andere kant: vanuit de aanwezige raadsleden die het plan voor het eerst aanhoorden, werd veel waardering uitgesproken en waren de vele vragen vooral constructief. Zelfs de grootste Spoorzone-sceptici konden niet verbergen onder de indruk te zijn van het ontwerp.

Aanstaande zaterdag 28 mei, tijdens de ‘Dag van de Spoorzone‘ is dit ontwerp voor iedereen te zien in het Deprez-gebouw.

Mobiele versie afsluiten