Site pictogram Tilburgers.nl

Stadskantoor 3: Primark of ‘Gat van de Ridder’

stadskantoor 3Vrijdagmiddag 22 mei werd een extra vergadering belegd van de commissie Vestigingsklimaat, met als belangrijkste onderwerp de discussie over de sloop van Stadskantoor 3, de bouw van een groot warenhuis ten behoeve van de Primark door Van de Ven, een dochteronderneming van projectontwikkelaar VolkerWessels, en de rol van de gemeente Tilburg hierin.

De belangrijkste punten van discussie in het debat waren de manier waarop in de afgelopen week met, al dan niet vertrouwelijke documenten was omgegaan, het risico dat de gemeente Tilburg daadwerkelijk 6,7 miljoen met betalen als VolkerWessels/Van de Ven geen omgevingsvergunning krijgt voor het bouwen van het nieuwe warenhuis en het inmiddels beroemde ‘Winkelrondje. In 2010 heeft de gemeenteraad een ‘Binnenstadsvisie’ voor de jaren 2011 tot 2020 opgesteld, waarin is opgeschreven dat het winkelgebied moet worden uitgebreid naar de Stadhuisstraat, zodat de winkelstraten een ‘laddersstructuur’ vormen. Twee hoofdwinkelstraten, met ook winkels in de tussenliggende straten, zodat het winkelend publiek een rondje kan lopen, in plaats van alleen heen en weer over de Heuvelstraat. En ook de ontwikkeling van Stadskantoor 1 werd in de discussie betrokken, omdat de gemeenteraad volgende maand gaat beslissen of er wel of geen winkels mogen komen op de begane grond van het nieuwe stadhuis, wat ook onderdeel uitmaakt van het ‘Winkelrondje’ uit de Binnenstadsvisie.

04-29-2015-Zwarte-Doos-Stadhuis-Stadhuisstraat
Stadhuis – Stadskantoor 1

Het risico van 6,7 miljoen euro. Dit bedrag moet de gemeente Tilburg betalen aan VolkerWessels/Van de Ven voor Stadskantoor 3, als blijkt dat er geen omgevingsvergunning wordt gegeven voor het bouwen van een groot warenhuis. Volgens wethouder Erik de Ridder is dat het enige risico en is dat risico klein. De oppositie-partijen OPA en VVD maakten hier met name een punt van. Koen Bergmans, OPA: “Ik ben met stomheid geslagen, elk weldenkend mens ziet dat dit niet in de haak is. Wat er aan de hand is, is dat het college er alles aan doet om haar zin te krijgen, en 6,7 miljoen euro op basis van verkeerde gronden wordt ingezet. Als we niet zelf als raad akkoord gaan met de omgevingsvergunning behalen we een strop voor onszelf.

Hans Smolders, LST, wees er meermaals op dat de Binnenstadsvisie uit 2011 achterhaald is. “Winkelmeters bijbouwen, dat moet je niet willen.” en ook: “Ik juich toe dat er iets gaat gebeuren in de Stadhuisstraat en we willen best nadenken over dit voorstel, maar als jullie eens gaan nadenken over Stadskantoor 1.” Over de het risico in de overeenkomst met VolkerWessels/Van de Ven: “Het is best mogelijk dat Primark helemaal niet komt, (…) en dan heeft VolkerWessels een braak terrein daar liggen waar we niks over te zeggen hebben.” Over een maand moeten we voor Erik de Ridder Stadskantoor 1 goedkeuren, maar als Tilburg zitten wij met de gebakken peren als de wethouder inmiddels ergens burgemeester is.”

Auke Blaauwbroek, PvdA, trok stevig van leer: “Ik ben niet gecharmeerd door handelswijze college. Het is geen stijl. Het gaat niet alleen over Stadskantoor 3, maar over veel meer. Het College heeft agenda niet op orde (…) Hoe verantwoordt de wethouder deze enorme reservering (6,7 miljoen euro)? Welk publiek belang wordt gediend met deze reservering van publiek geld voor het vestigen van een Primark? Alles wordt gekoppeld terwijl het werk van de werkgroep detailhandel nog niet klaar is, dit is een minachting voor het werk van deze raad-werkgroep. U zit klem tussen de vele obstakels. U loopt tegen allerlei verzet op, van bewoners, van winkeliers en vastgoedbezitters. Uw beeld van mensen betrekken is een andere dan het beeld dat inwoners van de stad daarvan hebben. Het is belangrijker om dit er doorheen te drukken dan om goed te luisteren naar de stad. Mensen worden weinig serieus genomen, terwijl in het coalitie-akkoord een paragraaf staat over burgerparticipatie, maar dat heeft dan weinig inhoud. (…)  Wat als de omgevingsvergunning afgeschoten wordt? Hebben we dan te maken met het Gat van de Ridder? Een gat van 6,7 miljoen?

05-19-2015 2119Leegstand  Binnenstad HeuvelpoortJoost Möller, raadslid voor VVD was van 2010 tot 2014 zelf als wethouder verantwoordelijk voor dit dossier en maakte van zijn kennis goed gebruik in het debat. Hij wees er op dat de deal die het college wil sluiten hartstikke link is, ook omdat de kans bestaat dat de aanvraag van een omgevingsvergunning moedwillig wordt gefrustreerd, of als, bijvoorbeeld, de Primark  alsnog zou afhaken en hij eiste dat het college de overeenkomst zou laten nakijken door gespecialiseerde juristen. “Wij zijn geen juristen en wij doorzien alles? Wat is er op tegen om een jurist in te huren voor vier uur, ben je wat geld kwijt, maar daarmee voorkom je een strop van 6,7 miljoen. Peter van Gool, D66, ging hier tegenin: “De overeenkomst is duidelijk te lezen, daar heb ik geen jurist voor nodig.” Joost Möller: “U bent naïef. Ik stel vast dat D66 dit soort risico’s neemt met veel geld zonder te weten welk risico ze nemen.” Hij moest er veel op aandringen, maar uiteindelijk kreeg hij van wethouder Erik de Ridder de toezegging dat hij de overeenkomst zal laten nakijken door een gespecialiseerde jurist. “Het moedwillig frustreren van de omgevingsvergunning, dat zou ik kunnen noteren als een bedenking, maar dat is het niet… er staan specifieke passages in de overeenkomst waarmee dit afdoende gezekerd is. Ik wil toezeggen dat we een juridische dubbelcheck zullen doen.”

Erik de Ridder - CDA
Erik de Ridder – CDA

In antwoord op de kritiek uit de raad, met name vanuit de oppositiepartijen, wees Erik de Ridder er nogmaals op dat de overeenkomst alleen geld van de gemeente kost als de omgevingsvergunning niet wordt gegeven. En dat de gemeente niet investeert in ondernemers, maar in de grond van Stadskantoor 3, zodat daar een ontwikkeling kan komen die goed is voor de aantrekkelijkheid van de stad. Over ‘het proces’, het gedoe over vertrouwelijke stukken en de discussie erover zei hij: “Kritiek op het proces is terecht en ik trek me dat als verantwoordelijk wethouder zeer aan. Indirect raken we aan het budgetrecht van de raad. Indirect vanwege de voorwaardelijkheid. Voor wat betreft de vertrouwelijkheid: ik ben ervan overtuigd dat we er niet verstandig aan doen om conceptstukken die nog in ontwikkeling zijn, om die in openbaarheid te bespreken, maar zoals het is gegaan voel ik me aangesproken. Ik wijs op de spanning die er zit, we vragen advies zodat we u beter kunnen informeren. Ik wil alles met u bespreken, maar niet met mensen die er hun werk van maken om rechtszaken aan te spannen tegen de gemeente.” Hiermee doelde hij met name op juridisch advies, dat door kwaadwillenden tegen de gemeente kan worden gebruikt, om er voordeel bij te behalen.

Op maandag 1 juni krijgt de gemeenteraad een aangepast voorstel, om dan definitief een beslissing te nemen. Als de gemeenteraad akkoord gaat zal nog voor de bouwvak begonnen worden met de sloop van Stadskantoor 3 en wordt na de zomervakantie begonnen met de bouw. Primark zal dan begin 2017 aan de Stadhuisstraat haar deuren kunnen openen.

Mobiele versie afsluiten