Site pictogram Tilburgers.nl

Stadstuin Korvel van start

Tilburg is een nieuwe wijk moestuin rijker.

Achter de Korvelse kerk naast de begraafplaats is een ongebruikt stuk grond aangewezen als nieuwe wijk-moestuin voor de bewoners van Korvel en omgeving.

Maandag 1 mei 2017 werd daar de start gemaakt voor Stadstuin Korvel met ploegen. Daarna zijn de moestuin-vakken ingedeeld. Ook heeft de Stadsimker Marcel Horck een paar bijenkasten geplaatst. Volgens planning gaan binnenkort de eerste plantjes de grond in.

Stadstuin Korvel wordt een collectieve tuin met een gezammelijke aanpak; waarbij de Stichting Social Energy de vrijwilligers en tuin-coördinatie onder de hoede neemt. De kruiden, groenten, fruit en bloemen die op een eerlijke wijze worden geteeld en verdeeld onder de dragende community.

De Stadstuin Korvel wordt gefaciliteerd en ondersteund door Stadstuinderij Piushaven, Jasper Adolfs van ContourdeTwern en Parochie De Goede Herder.

Wie als vrijwilliger ook graag aan de slag wil in de collectieve Stadstuin Korvel kan zich aanmelden via het e-mailadres: vrijwilligers@stadstuinderijpiushaven.nl of via de initiatiefnemer Kees de Rooij, telefoonnummer: 06 2672 5085.

Mobiele versie afsluiten