Site pictogram Tilburgers.nl

Stappegoor: huizen met tuintjes en een XL-supermarkt

Nieuw Stappegoor: De XL-supermarkt is gedacht op het braak liggende veld vóór de Euroscoop en T-Kwadraat (Ster op de kaart)

Dat er een plan moest komen voor het gebied Stappegoor, stond buiten kijf; immers, er ligt al een aantal jaar een overeenkomst van de gemeente met een groep bedrijven, verenigd in het ‘Consortium’, waar dat is afgesproken. Als de gemeente dat niet doet, zou zij een schadeclaim van €40 miljoen kunnen verwachten. Dus alles beter dan niks doen, hoewel het plan dat er ooit lag, 1400 woningen, niet meer bij deze tijd en de financiële crisis past.

Die 1400 woningen die oorspronkelijk in het plan stonden, waren eigenlijk bedoeld om de Ireen Wüstijsbaan en de T-Kwadraat te financieren, want die zijn nog altijd niet geheel afbetaald. Echter, de kans dat in de huidige omstandigheden nog 1400 woningen, waaronder appartementen, verkocht kunnen worden, is vrij klein. Het worden nu ruim 400 huizen met tuintjes, want die verkopen nog wel.

“Dan maar een hele grote supermarkt” zo lijkt het college gedacht te hebben. Want hoewel steeds meer detailhandelszaken en kleinere winkelcentra het moeilijk hebben, laten XL-supermarkten nog altijd een stijgende lijn zien in hun opbrengsten. Tenminste, dat blijkt uit een ‘planonderzoek’ dat is uitgevoerd in opdracht van het ‘Consortium’. Diverse raadsleden hadden hier hun twijfels bij, zoals Camiel Seij van de TVP: “Zo gaat dat met een onderzoeksbureau, je schrijft gewoon wat ze vragen.” Een motie van het CDA om door een ander bureau een tweede onderzoek, een ‘second opinion’ te laten uitvoeren, kreeg veel steun in de raad en werd door de wethouder uiteindelijk overgenomen.

Dat met de komst van een XL-supermarkt de winkeliers aan het Pater van den Elsenplein en de Korvelseweg een flinke knauw zullen krijgen en hun omzet zullen zien verdampen, lijkt voor de plannenmakers een minder belangrijke bijkomstigheid. De raadsleden van PvdA, CDA, D66, GroenLinks en PvT waren het hier niet mee eens en dienden bij de raadsvergadering van 19 maart hierover een motie in, die door een ruime meerderheid werd gesteund. Uit het budget voor Stappegoor moet €700.000,- gebruikt worden om deze kleinere winkelcentra te steunen.

Wethouder Auke Blaauwbroek, die deze raadsvergadering voor het eerst achter de collegetafel zat, bleef steeds herhalen dat de plannen slechts “in grote lijnen” waren opgezet om “de koers te bepalen voor het gebied Stappegoor” en dat “alle detaillering nog moest worden uitgewerkt via bestemmingsplannen” en dat de raad “dan nog volop de gelegenheid kreeg om dingen te veranderen.” Toch namen raadsleden van de coalitiepartijen daar geen genoegen mee voor wat betreft de bomenrij langs de Goirleseweg. Via een motie eisten zij dat deze bomen behouden moeten blijven, en ook dit voorstel werd met een meerderheid aangenomen. Datzelfde lukte niet met een voorstel van VVD en GroenLinks om de hoeveelheid en kwaliteit van het groen te garanderen. Auke Blaauwbroek verdedigde zich door te stellen dat hij op dit moment nog niet weet hoeveel groen er in het gebied is. De raadsleden namen daar genoegen mee en trokken hun voorstel in.

Mobiele versie afsluiten