Site pictogram Tilburgers.nl

Stappegoor: Provincie in beroep tegen bestemmingsplan en XL-supermarkt

opheffingsuitverkoopBegin oktober 2013 ontving het college van Burgemeester en Wethouders een brief van de Provincie Brabant waarin het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) schreef, dat de geplande XL-supermarkt op Stappegoor in strijd is met de ‘Verordening Ruimte’. Omdat het bestemmingsplan Stappegoor ook gevolgen heeft voor andere gemeenten in de omgeving van Tilburg, heeft ook de Provincie hier volgens de wet zeggenschap over.

Op 2 december heeft de gemeenteraad vervolgens het bestemmingsplan voor Stappegoor goedgekeurd, zonder rekening te houden met het bezwaar van de Provincie. De reden hiervoor was, dat het bezwaar te laat was binnengekomen, toen de bezwaartermijn al voorbij was. Het provinciebestuur laat het hier echter niet bij zitten en heeft hoger beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Stappegoor en de vestiging van een XL supermarkt. 

De gemeente Tilburg publiceerde vandaag op haar website dat zij hier verbaasd over is. In een reactie: “Wij vinden het vreemd dat de provincie zich een dergelijke rol richting steden in Brabant toedicht. Het besluit van de provincie staat haaks op het recent naar buiten gebrachte standpunt van de minister van Infrastructuur & Milieu dat met bestemmingsplannen geen economische politiek gevoerd mag worden. Wij zullen met de minister in overleg treden om te zien hoe hier op gereageerd moet worden.”

Het staat de provincie overigens vrij om beroep aan te tekenen. “De gemeente heeft haar besluit met betrekking tot de ontwikkeling van Stappegoor, inclusief dat voor de XL supermarkt, zeer zorgvuldig voorbereid en gemotiveerd. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat deze motivering in beroep stand houdt.”

 

Mobiele versie afsluiten