Site pictogram Tilburgers.nl

Start Week tegen de kindermishandeling

Van maandag 20 tot zaterdag 26 november 2017 is het de ‘week tegen de kindermishandeling’. Het thema dit jaar is ‘Verbind voor het kind’. De landelijke start van de Week tegen Kindermishandeling vindt op 20 november 2017 plaats in Theater Diligentia, Den Haag. Wethouder Marcelle Hendrikx (Jeugdzaken), Margrite Kalverboer (Kinderombudsman), Kim van Laar (ervaringsdeskundige) en verschillende professionals uit de praktijk spreken tijdens deze interactieve bijeenkomst. Doloris Leeuwin (presentatrice van het Klokhuis) is dagvoorzitter.

Later op die dag is Wethouder Marcelle Hendrickx ook aanwezig bij de regionale kick-off in bibliotheek Koningsplein. Tijdens deze regionale start worden onder meer een 21 minuten sessie georganiseerd die geleid wordt door de Stichting Praat & Dessaur Trainingen. Maar ook Maaike Hermans (poëzie), Ankie Driessen (auteur), Cindy Langenhuijsen (foto-expositie) en Onias Landveld (stadsdichter Tilburg) leveren hun bijdragen.

De hele week zijn er verschillende activiteiten in de regio, zoals workshops en een theatervoorstelling. Op de website zorginregiohartvanbrabant staat een overzicht van alle activiteiten.

Zo starten in de Week tegen de Kindermishandeling de eerste activiteiten van de Regionale Taskforce Kindermishandeling. Die is in het leven geroepen omdat ieder kind in de regio Hart van Brabant het recht heeft om veilig op te groeien. Tilburg en omgeving is een van de eerste regio’s die zo’n taskforce heeft.

Doel van de taskforce is om het aantal gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld te verminderen. Want meer dan 3000 kinderen in de regio krijgen jaarlijks met huiselijk geweld of kindermishandeling te maken. En ondanks dat er heel veel wordt gedaan om dit aantal omlaag te krijgen, dalen de cijfers niet.

De Taskforce Kindermishandeling gaat er onder meer voor zorgen dat organisaties meer met elkaar gaan samenwerken. De Taskforce gaat om die reden op zoek naar ambassadeurs die het thema breed onder de aandacht gaan brengen. Zo wil de Taskforce bijvoorbeeld in gesprek met sportclubs. En met maatschappelijke organisaties die actief zijn met kinderen, zoals kindervakantiewerk of scouting. Of met iedereen die betrokken is bij vechtscheidingen. Ook wil de Taskforce dat het thema kindermishandeling meer aandacht krijgt.

Tijdens de Week van de Kindermishandeling haalt de Taskforce ideeën, suggesties en initiatieven op om begin volgend jaar een actieprogramma te maken. In de week zijn ook de eerste activiteiten van de Taskforce. Er is bijvoorbeeld een lezing, een gastcollege en een filmvertoning. De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor mensen die beroepsmatig met kindermishandeling te maken kunnen krijgen. Maar er is bijvoorbeeld ook een activiteit speciaal voor jongeren. De theatervoorstelling is weer bedoeld voor iedereen die wil weten hoe het is voor jongeren om huiselijke geweld te ervaren.

Mobiele versie afsluiten