Site pictogram Tilburgers.nl

Startersbeurs: bedrijfsleven enthousiast, raadscommissie stelt vragen over kosten website

In Nederland is de jeugdwerkloosheid in de buurt van zijn hoogste percentage sinds de invoering van de euro (10,0%).
In Nederland is de jeugdwerkloosheid in de buurt van zijn hoogste percentage sinds de invoering van de euro (10,0%).

Maandag 18 februari besprak de commissie ‘Sociale Stijging’ het plan voor de nieuwe Startersbeurs, die wethouder Auke Blaauwbroek begin deze maand aankondigde. De Startersbeurs is een laagdrempelige, nieuwe, lokale regeling voor werkloze jongeren met geen of weinig relevante werkervaring: starters op de arbeidsmarkt. In plaats van een uitkering aan te vragen, kunnen deze jongeren gedurende zes maanden relevante werkervaring opdoen bij een bedrijf en vaardigheden leren die passen bij hun opleidingsniveau en –richting.

Tijdens dit halfjaar krijgt de starter een stage-vergoeding van netto € 500,‐ per maand van de werkgever. Voor iedere maand dat de starter bij het stage-bedrijf werkt, wordt een bedrag van € 100,‐ als opleidingsbudget opgebouwd. De starter kan dit bedrag via het stage-bedrijf in laten zetten voor cursussen, scholing of certificering. De Startersbeurs betaalt de werkgever een vergoeding voor deze kosten.

Vragen die de raadsleden stelden over dit plan, gingen onder meer over de rol van het UWV, de kans dat werkgevers dit plan slechts zien om aan een goedkope, tijdelijke arbeidskrachten te komen en de kosten van de nieuwe website met web-applicatie die hiervoor speciaal gebouwd moet worden. Voor de financiering is €500.000,- Europese subsidie (ESF) aangevraagd.

De gemeenten Tilburg en Rotterdam hebben ervoor gekozen om de administratieve last tot een minimum te beperken en wil in dit project geheel worden ontzorgd. Funding Subsidiemanagement B.V. heeft om die reden de uitvoering van de Startersbeurs, in nauw overleg met de gemeente Tilburg, geheel gedigitaliseerd en ondergebracht in een speciaal voor de Startersbeurs ontwikkelde webapplicatie. Via de webapplicatie kunnen de jongeren en het bedrijf zich aanmelden voor de Startersbeurs.

Het bouwen en beheren van een website met applicatie (startersbeurs.nu) en het verzorgen van de administratie kost tussen de € 80.000,‐ en € 110.000,‐. Daarvan kost de website met applicatie €30.000,-, waarvan de gemeente de helft betaalt en de bouwer, Funding Subsidie Management B.V. uit Enschede, de andere helft. Maar als er nog een gemeente gaat meedoen, gaat voor Tilburg de prijs met €5.000,- omlaag en doen er twee gemeenten mee, dan gaat de prijs met €10.000,- omlaag. Voor de rest van het bedrag, tussen €50.000,- en €80.000,- verzorgt Funding de administratie, het beheer van de website en een helpdesk. Met het bedrag dat overblijft kunnen 175 jongeren een Startersbeurs krijgen. Inmiddels is de gemeente Rotterdam al aangehaakt en hebben Amsterdam en Den Bosch ook interesse getoond. Funding heeft zelf al een brochure uitgebracht om jongeren te interesseren voor de Startersbeurs.

Auke Blaauwbroek licht toe: “De website is geen weggegooid geld, het is goedkoper dan menselijke inzet wanneer we er een ambtenaar op moeten zetten. We werken niet samen met het UWV, want dit project is niet bedoeld om jongeren te bemiddelen, maar om ervaring te laten opdoen. Het UWV kan straks nog iets van ons leren. We hebben ook niet met uitzendbureaus gesproken, want die geven geen begeleiding en daarom is dit geen oplossing. Jongeren zijn op zich zelfredzaam genoeg, maar dat wil niet zeggen dat ze ook een baan kunnen vinden, het is crisis en de banen liggen niet voor het oprapen. Het is mooi als een bedrijf een jongere een dienstverband wil geven, maar het gaat erom dat de jongere ervaring kan opdoen en geen gat in zijn CV heeft, want dat staat altijd in de weg in de toekomst. Op dit moment liggen er al meerdere aanvragen van bedrijven, wat begrijpelijk is, het is een goedkope manier om werknemers te krijgen. Akzo Nobel in Shanghai heeft zelfs om twee à drie jongeren gevraagd. Het bedrijfsleven is erg enthousiast. Hopelijk zijn er voldoende jongeren gemotiveerd om zelfs de stap naar Shanghai te zetten. Het gaat immers maar om zes maanden.”

 

Mobiele versie afsluiten