Site pictogram Tilburgers.nl

Steun voor burgemeester Noordanus, motie van wantrouwen weggestemd

Peter NoordanusIn de raadsvergadering van 3 november dienden Lijst Smolders (LST), OPA en VoorTilburg een motie van wantrouwen in tegen burgemeester Peter Noordanus. Aanleiding voor het indienen van de motie was de presentatie op donderdag 30 oktober van het rapport Ver van Huis. Dit rapport is het resultaat van de Enquêtecommissie Woningcorporaties, die deze zomer onderzoek deed naar de misstanden rond woningcorporaties.

Een motie van wantrouwen is een voorstel om het vertrouwen in een bestuurslid (wethouder of burgemeester) op te zeggen. De aanleiding hiervan is meestal als de indiener vindt dat de persoon in kwestie niet meer in staat is om zijn bestuurlijke taken uit te voeren. Als een motie van wantrouwen veel steun krijgt, of door een meerderheid wordt aangenomen, is dat meestal reden voor een wethouder of burgemeester om op te stappen, hoewel dat officieel niet verplicht is. Vanwege deze zware gevolgen wordt een dergelijke motie gewoonlijk niet vaak gebruikt.

Hoewel uit de conclusies van dit rapport niet blijkt dat Peter Noordanus als oud-commissaris van Vestia schuldig is aan het debacle waarbij 2,4 miljard euro verdween, en ook niet blijkt dat hij schuldig is aan het feit dat directeur Erik Staal 3,5 miljoen euro pensioen mee kon nemen, vinden deze drie oppositiepartijen dat de burgemeester wel schuld heeft en schrijven dat ook in de motie:

De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties stelt dat burgemeester Noordanus medeverantwoordelijk is voor het debacle bij Vestia.” en ook: “Peter Noordanus in het jaar dat hij werd beëdigd als burgemeester van Tilburg een brief van Erik Staal heeft ondertekend terwijl Noordanus al 6 jaar niet meer in functie was bij Vestia. Dit kan en moet gezien worden als valsheid in geschrifte.

enquete1Echter, in het rapport Ver van Huis komt de naam Noordanus twee keer voor (pag. 23 en 49) en in geen van deze passages wordt hij als schuldige aangewezen.

Linda Oerlemans (VoorTilburg) vindt het niet belangrijk om eerst af te wachten wat een rechter of de Tweede Kamer van het rapport vindt en wil daar niet op wachten. Zij stelde dat zij door de kwestie met de brief de burgemeester niet meer kan vertrouwen. Jan van Beurden (OPA) had eigenlijk geen bezwaar tegen de burgemeester persoonlijk maar zei de motie te steunen omdat hij de kwestie slecht vond voor het imago van Tilburg als stad.

De burgemeester, die voor deze discussie de voorzittershamer aan vice-voorzitter Marcel van den Hoven had gegeven, zodat hij zichzelf kon verdedigen, begon met een korte herhaling van wat hij op 13 juni bij het openbaar verhoor tegen de Enquêtecommissie had verteld. Vervolgens ging hij in op de motie:

raad van state“Ik begin met een verzuchting dat ik oprecht vind dat we door de burgers afgerekend worden op verstandige besluiten die we op basis van een verstandige gedachtewisseling met elkaar nemen, en ik vind dat we als raad niet moeten zwichten voor een raad waarin we op hoge toon elkaar de maat nemen. Maar ik maak het scherper: Als je iemand beschuldigt van valsheid in geschrifte, wat juridisch flauwekul is en waar geen jurist, geen advocaat in Nederland een cent voor zou geven, dan zeg je nogal wat. Het is een misdrijf, er staat 6 jaar gevangenisstraf op volgens het Wetboek van Strafrecht artikel 225, dan beschuldig je mij in persona niet van een klein dingetje. Het gaat over houding en gedrag en elkaar aanspreken over hoe we in debat met elkaar omgaan. Wat u zegt, geachte heer Smolders, wat u zegt, indieners van de motie, is loepzuiver smaad en misschien ook wel laster… Omdat de politie en het Openbaar Ministerie het met aangiftes van de gemeente Tilburg toch al zo druk hebben, vind ik het te vermoeiend om er aangifte van te doen.”

“Maar ik spreek u er wel op aan want het is onacceptabel en het is gedrag wat ik moreel en persoonlijk volledig afwijs. En als u denkt dat u komende jaren door dit soort stofwolken te veroorzaken hier in de raadscultuur kan helpen aan de verdere verkleutering van de gemeentepolitiek in Tilburg, U zult mij tegen u vinden want ik vind oprecht dat we met elkaar om moeten gaan op een verstandige manier. Ik ben volledig afrekenbaar op wat ik doe en op wat ik gedaan heb. Ik laat niet gebeuren dat we op deze manier eigenlijk dingen doen die strafrechtelijk onjuist zijn, dat is namelijk smaad, 6 maanden gevangenisstraf. Het gebeurt niet, ik vind het totaal onacceptabel. Dit is wat ik vind van de motie.”

Fractievoorzitters van D66, GroenLinks, PvdA en de TVP wezen de motie af. Joris Bengevoord (GroenLinks): “Als GroenLinks zitten we in de raad als volksvertegenwoordiging, om het college te controleren en om kaders te stellen. Deze drie rollen worden door de motie niet gediend. Wij hebben geen twijfel aan Noordanus als burgemeester. Het is in deze raad al de tweede keer op rij dat er een motie van wantrouwen op tafel ligt. Een motie van wantrouwen is politiek het zwaarste middel, met een zware verantwoordelijkheid. Als je te vaak naar dit middel grijpt maak je het bot en verzwak je het.”

Mieke Heuvelmans (D66) en Auke Blaauwbroek (PvdA) weigerden om op de beschuldigingen in te gaan en om een discussie te gaan voeren over de Enquêtecommissie en het rapport, hoewel Hans Smolders hen zover probeerde te krijgen om dat wel te doen. Hij beschuldigde iedereen die de burgemeester steunde van vriendjespolitiek.

Bij de stemming over de motie bleek dat alleen de indieners de motie steunden (7 stemmen), alle andere raadsleden steunden de burgemeester.

Mobiele versie afsluiten