Site pictogram Tilburgers.nl

Stichting Stadsbomen spreekt zorg uit over bomen Wilhelminapark

Opbouw BoomIn de gemeenteraad van maandag 19 mei was Bram van Beurden, voorzitter van de Stichting Stadsbomen, als inspreker te gast om de raad te informeren over de beschadiging die bomen in een park oplopen. Met een nieuw evenement, het Zomerkamp Festival, op komst in het Wilhelminapark dreigen de veelal monumentale bomen in dat park blijvend beschadigd te worden.

Bram van Beurden legde uit dat niet zozeer het botsen van auto’s met bomen de belangrijkste reden tot zorg is, maar vooral de verdichting van de grond rondom de bomen, veroorzaakt door (vracht)auto’s, zware machines zoals aggregaten en het gewicht van heel veel mensen tegelijk in het park. Een evenement met drie podia en duizenden springende mensen in het oudste arboretum (een levende verzameling van veel verschillende soorten bomen) van Tilburg en tien keer kleiner dan het Leijpark is teveel voor het Wilhelminapark.

Stichting Stadsbomen dreigt naar de rechter te stappen als de gemeente Tilburg een vergunning verleent voor het Zomerkamp Festival op 5 juli in het Wilhelminapark. Bram van Beurden is niet tegen het festival. ”Laat dat duidelijk zijn. Ik hoop dat het festival doorgaat, maar niet in het Wilheminapark.”

Wethouder Erik de Ridder, verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor evenementen, legde uit dat hij nog niet alle nodige informatie had om te kunnen beoordelen of er een vergunning wordt gegeven of niet. Wel had hij voor wat betreft de bomen al advies ingewonnen bij een extern bureau. Dit adviesbureau heeft aangegeven dat er ongewenste effecten en ernstig bezwaren zijn om het Zomerkamp Festival in het Wilhelminapark toe te laten. Er zouden forse maatregelen nodig zijn als de vergunning wel wordt afgegeven, zoals de aanwezigheid van bomenwachters die tijdens het evenement, maar ook gedurende de opbouw en afbouw toezicht moeten houden.

Beschermingsstatus Wilhelminapark
Het Wilhelminapark is op verschillende niveau’s beschermd. Het betreft de volgende beschermingsstatussen:

  • Sinds kort is Goirkestraat-Wilhelminapark rijksbeschermd stadsgezicht geworden.
  • Het park in zijn geheel is opgenomen in het Register Monumentale Bomen van de landelijke Bomenstichting. Daarnaast zijn zeven zeldzame parkbomen opgenomen in dat register.
  • Vele tientallen Wilhelminaparkbomen staan op de Gemeentelijke Lijst Monumentale Bomen van de gemeente Tilburg.
  • Het park behoort tot de zogenaamde ‘hoofdwaarde’ volgens de gemeentelijke nota Tilburg BoomT. Volgens deze nota betekent dat onder andere ‘De openbare parkbomen krijgen alle kans om uit te groeien. De bomen zijn belangrijker dan kabels, leidingen en overige infrastructuren’.
Mobiele versie afsluiten