Site pictogram Tilburgers.nl

Stijging aantal huishoudens langdurig onder armoedegrens

Steeds meer Nederlandse huishoudens die langdurig leven onder de armoedegrens, komen daar niet makkelijk uit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag 8 februari 2017 bekend maakte.

Het aantal huishoudens in Nederland dat vier jaar of langer van een inkomen onder de lage-inkomensgrens moest rondkomen nam in 2015 toe met 27.000 tot 221.000. Dat is ruim drie procent meer dan een jaar eerder. Het totaal aantal huishoudens in Nederland met een inkomen onder de lage-inkomensgrens,  het gaat hierbij om zo’n 1,2 miljoen mensen, is in 2015 nagenoeg gelijk gebleven. Van de ruim 7 miljoen huishoudens in Nederland moest 8,8 % (626 duizend huishoudens) rondkomen van een inkomen onder de lage inkomensgrens en liep daarmee risico op armoede. De inkomensgegevens van 2016 zijn nog niet bekend.

Dat ook de Gemeente Tilburg te maken heeft met met een groei van huishoudens met een groot risico op armoede bleek al uit de cijfers van het CBS uit 2014 waarin gemiddeld 12,4% van de huishoudens in Tilburg rond moet komen van een een laag inkomen. Afwijkend van het landelijk gemiddelden zijn de Tilburgse wijken: Noord 17,8%, Centrum 15,7%, West 15,2%, Oud-Noord 14,6%, Oud-Zuid 13,9% en Zuid met 12,6%.

Van armoede, of beter gezegd inkomensarmoede, is sprake als het inkomen niet voldoende is om een bepaald consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt geacht. Het CBS maakt voor het meten van armoede gebruik van de lage-inkomensgrens. Deze grens lag in 2015 op 1030 euro per maand voor een alleenstaande en op 1930 euro voor een echtpaar met twee kinderen. Inzichten over wanneer er sprake is van armoede, zijn subjectief. Daarom spreekt het CBS niet van arme huishoudens, maar van huishoudens met een laag inkomen of van huishoudens met risico op armoede.

Tussen 2014 en 2015 is het aantal chronisch arme huishoudens landelijk gezien met 10% gestegen, aldus het CBS. De grootste stijging geldt voor huishoudens waarvan de kostwinner 50-plus is. “In 2015 was het economisch herstel pril. De extra banen gingen vooral naar jongeren. Mensen van boven de 50 staan achteraan op de arbeidsmarkt”, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Onderscheiden naar samenstelling van het huishouden krijgen eenoudergezinnen met minderjarige kinderen het vaakst te maken met risico op armoede. In totaal groeiden in 2015 ruim 320 duizend minderjarige kinderen op in een huishouden met een laag inkomen. Voor 125 duizend van hen was dit het vierde jaar achtereen, 8 duizend meer dan in 2014. Vier op de tien van deze kinderen groeiden op in een eenoudergezin en zes op de tien maakten deel uit van een bijstandsgezin.

Mobiele versie afsluiten