Site pictogram Tilburgers.nl

Subsidie voor project ‘wijkgerichte samenwerking wonen, zorg en welzijn’ de Driehoek in Reeshof

Wethouder Marjo Frenk

De gemeente Tilburg geeft in 2011 en 2012 subsidie voor het project ‘De Driehoek’ in de Reeshof. Dit is een project van WonenBreburg, de Twern, De Wever en Thebe. De vier partijen werken samen aan een integraal en wijkgericht zorgaanbod in de Reeshof. Daarbij dient ontmoetingscentrum ‘De Driehoek’ als uitvalsbasis. Het centrum ligt vlakbij Zorgcentrum Reijshoeve. In ‘De Driehoek’ is er elke dag een vrije inloop, die begeleid wordt door een poule van vrijwilligers. Daarnaast is er samenwerking met het Consultatiebureau voor Senioren van Thebe, en met de ouderenadviseur van de Twern. Ook zijn er eerstelijnsvoorzieningen aanwezig.

Wethouder Marjo Frenk voor zorg, welzijn en Wmo licht toe: “De gemeente wil zorg en welzijn dichter bij burgers organiseren. En samenwerking tussen professionals en burgers in de wijken stimuleren. Mensen hebben namelijk behoefte aan herkenbare zorgverleners die tijd en aandacht hebben en waarmee ze een vertrouwensband kunnen opbouwen. Het project de Driehoek biedt die ondersteuning.”

Mobiele versie afsluiten