Site pictogram Tilburgers.nl

‘Superprovincies’ en grotere gemeenten doorgeschoven naar volgend Kabinet

provinciale-herindeling-breed
Afbeelding door Camiel van Altenborg

Een grootschalige herindeling van gemeenten, het opheffen van de waterschappen en verkleining van de gemeenteraad en de Provinciale Staten zijn plannen die in het regeerakkoord staan van het huidige VVD-PvdA-kabinet. Deze plannen moesten door Minister Plasterk worden uitgewerkt en voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer en tot nu toe heeft geen van alle het licht gezien. Er is te weinig draagvlak voor en al voor de zomer dreigde Minister Ronald Plasterk zijn positie te moeten opgeven.

D66-leider Alexander Pechthold wil het er niet bij laten zitten en afgelopen weekeinde riep hij de minister op om alsnog werk te maken van de bestuurlijke herindeling: minder en dus grotere gemeenten, vijf of zeven grotere provincies in plaats van de huidige twaalf en opheffen van de waterschappen. Hij denkt dat deze herindeling geld oplevert waarmee de belastingen omlaag kunnen.

D66-Kamerlid Gerard Schouw wil dat er een commissie van wijze mannen en vrouwen wordt ingesteld die na gaat denken over hoe het verder moet met deze herindelingen, waarmee een volgend kabinet aan de slag kan. De plannen voor herindeling hebben het tot nu toe niet gehaald, doordat hierin de bestuursdruk alleen maar erger werd, terwijl de gemeenteraden tegelijkertijd steeds minder te vertellen krijgen.

Commissaris van de Koning van Noord-Holland Johan Remkes wil dat gemeenten zelf gaan meedenken over een plan waar het vólgende kabinet mee aan de slag kan.

In een column op Sargasso.nl van maart 2013 schreef Camiel van Altenborg een alternatief plan.

Visiedocument (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant

Brabant Kiest logoTerwijl in Den Haag de plannen van Ronald Plasterk sneuvelden, waren de Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, in Den Bosch, zelf bezig met het schrijven van een visie over waarom en hoe het bestuur van de provincie en de gemeenten in Brabant moeten veranderen. Deze visie, Visiedocument (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant, werd op 5 september gepresenteerd.

Hierin schrijft het provinciebestuur dat het nodig is om als overheid (provincie en gemeenten) samen te werken met bedrijven en maatschappelijke organisaties omdat de problemen en ontwikkelingen tegenwoordig erg ingewikkeld zijn. Bovendien wil het provinciebestuur beter aanspreekbaar zijn en minder op afstand staan van burgers, zodat het democratisch draagvlak kan worden verbeterd. Immers: In maart 2015 zijn er weer provinciale verkiezingen en steeds minder mensen nemen de moeite om voor het provinciebestuur naar de stembus te gaan. Dat daarmee ook, met een omweg, gestemd wordt voor de Eerste Kamer, is een feit waar veel kiezers niet op de hoogte zijn.

We willen samen met gemeenten en betrokken partijen de grote economische en maatschappelijke uitdagingen oppakken en het succes lokaal laten doorwerken.” Dit is de belangrijkste reden waarom de provincie is begonnen aan het traject (Veer)Krachtig Bestuur samen met de Vereniging voor Brabantse Gemeenten (VBG).
zijn gestart.

Het provinciebestuur ziet in eerste instantie niets in de bekende standaardoplossingen, zoals het laten samengaan van gemeenten, omdat dit niet altijd de beste oplossing biedt voor de uitdagingen van deze tijd. Liever wil de provincie samen met gemeenten, bedrijven, organisaties en burgers op een vernieuwdende manier aan de slag. En als het op die manier niet lukt, moet er ruimte zijn voor experimenten. En als mocht blijken dat dit niet binnen de huidige wet- en regelgeving mogelijk is, willen de Gedeputeerde Staten in overleg gaan hierover met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk.

Mobiele versie afsluiten