Site pictogram Tilburgers.nl

Symposium: Vrouw, waar ben je nou?

Vrouwenprotest 1978 n.a.v. de censuur op de tentoonstelling ‘Van Beha naar Aha” in de Hogeschool van Tilburg. De vrouwen dragen maandverband met ‘Censuur’ over de mond.  Foto: Persbureau van Eijndhoven, Collectie Regionaal Archief Tilburg

Op donderdag 8 december 2022 organiseert Regionaal Archief Tilburg, samen met Feniks Emancipatie Expertise Centrum Tilburg, het symposium ‘Vrouw, waar ben je nou? – Archieven, vrouwenemancipatie en zichtbaarheid.’ Aanleiding voor het symposium is de overdracht van bijzondere archieven uit de Tweede Feministische Golf: die van het Tilburgse Vrouwenkafee, het Vrouwencentrum en Feniks.

Artikel in de Waarheid van 21 december 1978 over  ‘Van Beha naar Aha’

Een van de taken van het archief is het documenteren van de samenleving. Vooralsnog beheert Regionaal Archief Tilburg weinig archieven over vrouwen en emancipatie (de Tweede Feministische Golf). Om toekomstige onderzoekers een zo goed mogelijk beeld te geven van de maatschappij in de jaren ‘70 tot en met ‘90 is het belangrijk dat ook de archieven van de vrouwenbeweging bewaard worden en beschikbaar komen.

De archieven van het Vrouwencentrum Tilburg en Feniks werden in 2022 overgedragen.
Astrid de Beer, projectleider bij Regionaal Archief Tilburg, is blij met deze toevoeging aan de archiefcollectie: “Deze aanwinst is een fantastische bron met veel informatie over de interessante en turbulente geschiedenis van het Vrouwenkafee, Vrouwencentrum en de beginjaren van Feniks. Het materiaal geeft een prachtig tijdsbeeld van de Tweede Feministische Golf in Tilburg.” Regionaal Archief Tilburg verwacht – mede door dit symposium – bewustwording te creëren bij vrouwenorganisaties om hun documenten onder te brengen bij een archiefinstelling. Hierdoor kan het gebruikt worden voor onderzoek.

Astrid de Beer: “Het wordt tijd dat vrouwen hun rechtmatige plaats in de geschiedenis innemen. Het overdragen van hun archieven is een eerste stap.”

Het Tilburgse vrouwencafé en het Vrouwencentrum waren adepten van de Tweede Feministische Golf (de Eerste Feministische Golf richtte zich vooral op het verkrijgen van stemrecht). Eind jaren ’60 en begin jaren ’70 ontstonden in Nederland organisaties als Man Vrouw Maatschappij (MVM) en de feministische actiegroep Dolle Mina. Recht op betaald werk en volwaardige deelname aan de maatschappij waren belangrijke thema’s van de Tweede Feministische Golf. In de jaren ‘70 en ‘80 werd er door vrouwen veel vergaderd, gepraat, gedemonstreerd, geschreven, actie gevoerd en geanalyseerd. Er ontstonden nieuwe groepen die zich op specifieke thema’s richtten. Ook was er toenemende behoefte aan eigen ruimtes waar mannen niet toegelaten werden; er werden op verschillende plekken in het land vrouwenhuizen, -cafés, -feesten en -woongroepen opgericht.

Tijdens het symposium op 8 december geven verschillende sprekers een beeld van vrouwen in archiefcollecties. Drie thema’s komen daarin voorbij. Onderzoeker Sanne Schraa en Thijs de Leeuw, medewerker van het BHIC, richten zich op de protesterende vrouw. Binnen het thema van de onzichtbare vrouw komen Bettemiek Grijns, archivaris Atria Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, en Ans Holman van Regionaal Archief Tilburg aan het woord. Het meer historische thema, feministes toen en nu, wordt behandeld door Astrid de Beer van Regionaal Archief Tilburg en Gerda de Vries, directeur van Feniks. Gerda laat in een interactieve presentatie zien hoe historische en actuele emancipatievraagstukken aan elkaar verbonden zijn.

Het symposium wordt gehouden op donderdag 8 december van 13.00 tot 17.00 uur in de studiezaal van Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75 in Tilburg.
Deelname is kosteloos. Aanmelden is mogelijk via de website van Regionaal Archief Tilburg . Daar vind je ook meer informatie over de inhoud van het symposium.

Mobiele versie afsluiten