Site pictogram Tilburgers.nl

Taakgestrafte jongeren ruimen zaterdags afval op

Een aantal jongeren voert hun taakstraf uit door op zaterdag afval op te ruimen in verschillende Tilburgse wijken. De jongeren doen dit onder begeleiding van een volwassene. Dit initiatief heet ‘strafkarwei’ en is een samenwerking tussen de gemeente en de Raad voor de Kinderbescherming. Deze organisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van taakstraffen van jongeren. Strafkarwei zorgt ervoor dat de buurt schoner wordt en dat jongeren hun straf uitvoeren. Dit is een goede manier om de jongeren iets te laten doen voor de maatschappij.

De jongeren werken in een groep en worden begeleid door twee oud-mariniers (werkmeesters). De begeleiders verdelen de taken, spreken de jongeren eventueel aan op hun gedrag en proberen ze het belang van normen en waarden in te laten zien.

De jongeren zijn op zaterdagen aan het werk in het gebied Stappegoor, in de omgeving van het Verdiplein en het Wagnerplein en bij de Besterdring. In het gebied Stappegoor wordt elke zaterdag gewerkt. Op de andere locaties niet iedere week. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid afval en het aantal beschikbare taakgestraften jongeren.

Taakstraf:

Eén van de straffen die jeugdigen kunnen krijgen na het plegen van een strafbaar feit is de taakstraf. Een taakstraf kan bestaan uit een werkstraf, een leerstraf of een combinatie daarvan. Andere jeugdstraffen zijn een geldboete, gevangenisstraf of behandeling.Zowel de officier van justitie als de kinderrechter kan een taakstraf opleggen. De officier van justitie kan nu alleen nog korte taakstraffen (tot 40 uur) opleggen, als de ouders en de jongere daarmee instemmen. Indien dat niet het geval is, zal de zaak door de rechter behandeld worden. Binnenkort maakt een nieuwe wet het mogelijk dat de officier van justitie wel zelfstandig een straf oplegt. Het maximum aantal uren voor een taakstraf wordt dan 60 uur.

De Raad voor de Kinderbescherming is verantwoordelijk voor de voorbereiding en ondersteuning van de taakstraffen. Dit betekent dat de Raad de jeugdige plaatst op een bepaald project, toezicht houdt op de plaatsing en na afloop van de taakstraf rapporteert aan het Openbaar Ministerie.

Mobiele versie afsluiten