Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

De energietransitie; van veel praten naar steeds meer doen. In de afgelopen 200 jaar zijn we als samenleving verslaafd geraakt aan fossiele brandstoffen: steenkolen, aardgas en aardolie. Deze brandstoffen zijn in de vele eeuwen voor onze tijd ontstaan doordat plantenresten door de druk van aardlagen zijn samengeperst tot de vorm waarin wij ze opgraven en oppompen: fossiele brandstoffen.

We verbranden dus in feite de bomen en planten van lang geleden voor de energie van nu. En het raakt op één dezer jaren, want met z'n allen zijn we grootverbruikers. ...lees verder "Aardwarmte in Tilburg Zuid, met nieuwe gasleidingen in Zorgvlied"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Er zijn twee begrippen waar we de komende jaren niet meer vanaf komen: 'Van Gogh Nationaal Park' en het Kenniskwartier. Het Van Gogh Nationaal Park staat voor afspraken die de gemeente Tilburg heeft gemaakt met andere gemeenten, de provincie en de Rijksoverheid. Het is belangrijk omdat het van grote invloed is op de plannen voor Tilburg in de komende decennia. Het tweede is het Kenniskwartier, waarvoor grootse plannen in de maak zijn.

Kenniskwartier

Bron: Gebiedsvisie Kenniskwartier deel 1, gemeente Tilburg.

Het Kenniskwartier beslaat alle wijken van het centrum van Tilburg tot en met de universiteit. Dit deel van de stad is door de Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen als één van de plaatsen in Nederland waarvoor extra geld komt voor woningbouw. ...lees verder "Meer huizen, meer groen en zorg voor mensen in Tilburg West"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Foto: Paula Anguita

Het energiebedrijf Enexis is eigendom van aandeelhouders. Deze aandeelhouders zijn vijf provincies en 88 gemeenten, waaronder respectievelijk Provincie Brabant en gemeente Tilburg.

Voor de energietransitie wil Enexis graag 500 miljoen euro lenen voor een looptijd van 60 jaar. De bedoeling is dat alle aandeelhouders gezamenlijk dit geld lenen aan Enexis, naar evenredig deel van hun aandeel in het bedrijf.

Gemeente Tilburg is aandeelhouder van Enexis voor ruim 3,7 procent, zodat het uit te lenen bedrag neerkomt op ruim 18,6 miljoen euro. Dit geld heeft Tilburg niet zelf op haar bankrekening staan en zal dus op haar beurt ook weer geleend moeten worden. Geld lenen om het uit te lenen, kortom. De onderhandelingen over deze lening zijn al sinds oktober 2019 aan de gang, geheel achter gesloten deuren. Maandag 15 juni 2020 werd de gemeenteraad van Tilburg hierover geïnformeerd. ...lees verder "Enexis wil ruim 18 miljoen euro lenen van Tilburg, voor 60 jaar"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 4 minuten

De energietransitie. In 2050 moet heel Nederland energieneutraal zijn. Alle energie moet dan opgewekt worden op duurzame wijze, dus zonder gebruik te maken van aardgas, aardolie, kolen of andere fossiele brandstoffen. En Tilburg wil dat doel al bereikt hebben in 2045.

Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS)

Tot nu toe wordt er nog vooral gepraat. Bij voorbeeld in de 'REKS', dat staat voor Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS) in Hart van Brabant. ...lees verder "VVD Tilburg wil €200 miljoen ‘Essent geld’ inzetten voor duurzame energie"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten
Foto: John Geerts

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de gemeente Tilburg aankondigde dat ze het bedrijf BAM Bouw en Techniek voor 10 jaar had gecontracteerd om alle gebouwen van de gemeente Tilburg te verduurzamen. Immers: als je je bewoners aanspoort om woningen te verduurzamen, moet je zelf het goede voorbeeld geven. 'Aan de slag met je huis' geldt dus ook voor de gemeente zelf.

Toch hebben we sindsdien weinig hierover vernomen, behalve natuurlijk over de twee grootste gemeentelijke 'huizen': Stadskantoor 1, dat we voortaan het Stadhuis moeten gaan noemen. En Stadskantoor 2 dat 'Stadswinkel' als officiële naam meekrijgt. Deze twee worden de paradepaardjes in duurzaamheid, en helaas ook steeds duurder. ...lees verder "Gemeente Tilburg ‘aan de slag’ met verduurzaming 160 panden"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 4 minuten

Gastbijdrage van Derk Jansen, namens stichting Reeshofwarmte.

Het Amer warmtenetwerk is officieel E.O.L. ('end of life', oftewel: overleden). Zoals jullie wellicht weten praat stichting Reeshofwarmte mee met een heleboel stakeholders over de verduurzaming van ons warmtenet.

Onze insteek is altijd geweest de leugens over duurzaam en restwarmte er uit, en zoals afgesproken dus echte duurzame warmte te leveren voor de eerlijke afgesproken  N.M.D.A. (Niet Meer Dan Anders) prijs.

Wat jullie mogelijk al gehoord hebben is dat de Amercentrale gaat sluiten. Dit kan in 2025 of uiterlijk in 2027 gebeuren. Wat erger is, is dat er nog steeds geen echt alternatief is en wij verwachten ook niet meer dat er een duurzaam alternatief gaat komen. ...lees verder "Verduurzaming Amer warmtenetwerk"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

De Regionale energie- en klimaatstrategie, afgekort tot Reks, is een plan-in-wording voor de regio Hart van Brabant waarin het gaat om het zo duurzaam mogelijk opwekken van energie. Want terwijl de landelijke politiek in Den Haag nog bezig is met de Klimaatwet, moeten de mensen, de organisaties en de bedrijven uiteindelijk ervoor zorgen dat de daad bij het woord wordt gevoegd. Lokale overheden, gemeenten en provincies, moeten ervoor zorgen dat de doelen uit het Klimaatakkoord gehaald gaan worden. En ook al is het Klimaatakkoord nog niet helemaal af, duidelijk is al wel dat iedereen nog flink aan de slag moet om de doelen te bereiken.

In Nederland zijn 30 regio's die elk een plan van aanpak moeten maken. Landelijk moet er 35 Terawattuur elektriciteit duurzaam worden geproduceerd in 2030. Er zijn geen harde quota en aantallen gesteld per regio, maar dat kan nog op een later moment wel gebeuren als de regio's te weinig resultaat laten zien. Voor alsnog krijgen gemeenten en regio's eerst de kans om zelf te laten zien wat ze op dit vlak voor elkaar krijgen. ...lees verder "150 windmolens in de regio Hart van Brabant"