Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Stoeterijstraat Foto: John Geerts

'Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek' is de term die schuil gaat achter de afkorting wbmgp. Deze wet komt er op neer dat woningen selectief kunnen worden toegewezen aan mensen, afhankelijk van hun achtergrond. Hiermee kan een gemeente mensen weren uit een straat of wijk als ze een crimineel verleden hebben of overlast hebben veroorzaakt op een vorig adres.

Sinds juni 2017 is de wbmgp van toepassing in de Stoeterijstraat in de wijk Groenewoud. En het heeft wel iets geholpen, maar niet genoeg. In het raadsbesluit dat de gemeenteraad van Tilburg op 21 september 2020 gaat nemen, staat dat dit komt doordat er nu maar 74 woningen onder de 'wbmgp' vallen, terwijl het probleem samenhangt met de omliggende straten in de buurt, waar geen voorselectie van nieuwe bewoners wordt gehouden. ...lees verder "De ‘wbmgp’ hielp niet genoeg, daarom komt er meer ‘wbmgp’"

De gemiddelde leestijd bedraagt: < 1 minuut

Met ingang van vrijdag 11 september 2020, geldt een verbod op het gebruik van alcohol en drugs op het Korvelplein en het Fokkerpark en in de omgeving daarvan. Het gaat om een verbod voor een periode van twee jaar.

Volgens een persbericht van gemeente Tilburg is op en rond het Korvelplein steeds meer overlast door alcohol- en drugsgebruik. De gemeente en politie krijgen klachten van omwonenden, winkelend publiek en ondernemers. Ze geven aan zich onveilig te voelen en het plein te mijden. Ook bij het Fokkerpark is steeds meer overlast door het gebruik van alcohol.

Om de overlast te verminderen worden ook andere maatregelen ingezet. Er komen individuele gebiedsverboden voor overlastgevers en personen die drugs verkopen krijgen een dwangsom. Ook wordt op korte termijn het cameratoezicht uitgebreid.

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast in het hele land, dus ook in Tilburg en omgeving. De afgelopen weken kwamen er ongeveer 300 meldingen binnen van inwoners die nesten van het beestje weg willen laten halen.

De grote overlast komt mede door het warme weer van de afgelopen tijd. De gemeente bestrijdt de nesten van de rupsen onder meer door met een biologisch bestrijdingsmiddel te spuiten. Nesten worden ook weggezogen. Omdat er zoveel meldingen van inwoners zijn, is de afhandeltermijn van meldingen binnen 10 dagen niet haalbaar. ...lees verder "Veel Eikenprocessierupsen: Tilburg kijkt eerst naar scholen"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

"Wbmgp". Deze afkorting staat voor: "Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek". Een lange naam voor de wet die sinds 1 januari 2017 is ingevoerd en die in bijzondere gevallen kan worden gebruikt in een wijk of buurt waar veel mensen bij elkaar wonen die overlast veroorzaken en zich bezig houden met criminaliteit.

Deze wet geeft de gemeente, politie en woningverhuurders de mogelijkheid om de achtergrond van mensen na te trekken voordat zij een woning in deze buurt krijgen toegewezen. En omdat dit selectief toewijzen op basis van achtergrond normaal gesproken is verboden - het kunnen wonen waar je zelf wil is een Grondrecht - moet het College van B&W (Burgemeester & Wethouders) hiervoor apart toestemming vragen aan de Minister van Binnenlandse Zaken. ...lees verder "Selectieve woningtoewijzing Stoeterijstraat"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

2016-01-27 Heyhoef Bibliotheek Reeshof WijkcentrumIn vergelijking met andere stadsdelen van Tilburg wonen er in de Reeshof - met bijna 50.000 mensen - relatief meer gezinnen met kinderen en veel meer jongeren. De laatste jaren is het aantal meldingen van overlast waarbij jongeren zijn betrokken toegenomen. Om te weten te komen waardoor dit komt gaan twee organisaties - het Jongerenwerk R-Newt van ContourdeTwern en Buurtsport - met jongeren in gesprek. ...lees verder "Aandacht voor jongeren in de Reeshof"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

05-23-2015-politie-fietsen-lopen-MeimarktOngeveer driekwart (72 procent) van de gemeenteraadsleden weet niet dat de regie op het lokale veiligheidsbeleid feitelijk bij hun gemeente ligt. Dat blijkt uit een recent landelijk gehouden enquête van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) onder ruim vierhonderd raadsleden in Nederland.

Volgens meer dan de helft van de raadsleden (56%) ligt de regie bij de Veiligheidsregio. Die regionale voorziening is echter alleen verantwoordelijk voor de crisis- en rampenbestrijding en niet voor de lokale problematiek zoals jeugdcriminaliteit, overlast of woninginbraak. Gevraagd naar waar de regie volgens hen behoort te liggen, geeft nog steeds een derde van de raadsleden aan dat dit bij de Veiligheidsregio is. ...lees verder "Raadsleden kennen rol veiligheidsbeleid bij gemeente niet"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

2015-Landmacht-oefening-gemeentehuis-paleis-rode-baret-militairVan 6 tot en met 10 juli oefenen de Rode Baretten van de Landmacht in de gemeente Tilburg. De militairen van de Bevoorradingscompagnie van de Luchtmobiele Brigade komen uit Schaarsbergen en zijn gespecialiseerd in logistieke operaties. Tijdens de oefening Bevoseal worden verschillende aspecten van dit soort militaire operaties beoefend.

De militairen beoefenen bijvoorbeeld de verplaatsing van goederen in konvooien via de openbare weg, bouwen een tijdelijke logistieke basis bij IJssportcentrum Stappegoor en vervoeren personeel en ladingen met Chinook transporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando van de Koninklijke Luchtmacht. De oefening Bevoseal vindt grotendeels plaats buiten oefenterreinen in de civiele omgeving. ...lees verder "Landmacht oefent in Tilburg"