Spring naar inhoud

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Riet van de Camp uit Tilburg heeft op zaterdag 20 november een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wethouder Esmah Lahlah reikte de onderscheiding uit. Riet van de Camp kreeg deze onderscheiding vanwege haar jarenlange inzet voor Stichting Leergeld. De onderscheiding werd uitgereikt tijdens de zilveren jubileumviering van de stichting in Theater de Flint in Amersfoort.

Eerst Tilburg
Riet van de Camp is sinds 1998 als coördinator werkzaam bij Stichting Leergeld Tilburg. Jaarlijks verstrekt deze stichting circa 10.000 financiële bijdragen, aan ongeveer 3.300 kinderen en jongeren in Tilburg. Alle kinderen en jongeren die daarvoor, gezien het inkomen van hun ouders of verzorgers, in aanmerking komen, kunnen bij deze stichting terecht voor een bijdrage voor onderwijs, sport en cultuur.

Stichting Leergeld Tilburg is voor de gemeente Tilburg één van de belangrijkste loketten voor ondersteuning van kinderen en jongeren. De stichting verricht alle werkzaamheden, van aanvraag en begeleiding tot uitbetaling. Onder leiding van Riet van de Camp is het aantal aanvragen in de loop van de jaren aanzienlijk gestegen. Zij heeft Leergeld tot een begrip gemaakt in Tilburg.

Daarna heel Nederland
Op landelijk niveau heeft Riet van de Camp voor de Vereniging Stichtingen Leergeld Nederland gedurende 12 jaar pionierswerk verricht op het gebied van netwerkontwikkeling, de oprichting van 65 lokale stichtingen Leergeld en de ontwikkeling en uitvoering van training- en begeleidingsprogramma’s. Als concept-manager realiseerde Riet van de Camp een landelijk netwerk door het vinden en samenbrengen van vrijwilligers uit verschillende sectoren. Daarnaast adviseerde zij bij de opstart van 65 nieuwe lokale stichtingen Leergeld in het hele land.

Op dit moment telt de Stichting Leergeld 112 lokale stichtingen in 74% van alle gemeenten. Leergeld ondersteunde in 2020 ruim 131.000 kinderen die in armoede opgroeien. Het huidige succes van de Vereniging stichtingen Leergeld Nederland is dus voor een belangrijk deel te danken aan het pionierswerk van mevrouw Riet van de Camp.

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Per 1 januari 2017 heeft de gemeente Tilburg een extra budget van het rijk ontvangen voor armoedebestrijding onder kinderen, de zogenoemde Klijnsmamiddelen. In september werd al een besluit genomen over de besteding van de extra middelen voor 2017, waarmee in de tweede helft van dit jaar extra ondersteuning voor minimakinderen mogelijk werd.

Voor 2018 en 2019 wil de gemeente, ruim een miljoen euro per jaar, inzetten als een extra budget bovenop de bestaande voorzieningen. Hiervoor heeft het College van B&W afgelopen week een raadsvoorstel 'Armoede offensief kinderen bestedingsplan 2018 & 2017 opgesteld wat maandag 4 december 2017 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Belangrijke uitgangspunten van dit raadsbesluit zijn dat de middelen aan de kinderen ten goede moeten komen en dat de gemeente voor wensen en ideeën de stad en de kinderen zou betrekken. ...lees verder "Twee miljoen extra voor armoedebestrijding in 2018 en 2019"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 3 minuten

'Tilburg mist een openluchtzwembad'. Dat is één van de vele adviezen die de Tilburgse Sportraad vandaag tijdens Tilburg Ten Miles aan Wethouder Kokke van sport heeft gegeven middels een nieuw manifest.

In het Sportmanifest 2018-2022 staan aanbevelingen vanuit de Tilburgse sportwereld aan politiek Tilburg om sport en sportbeleving in de komende vier jaar nóg beter en succesvoller te maken.

Het Sportmanifest 2018-2022 bevat  aanbevelingen op velerlei gebied. Een willekeurige greep: ...lees verder "Sportmanifest: “Tilburg mist een openluchtzwembad”"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

twitter_avatar_400x400De Begroting 2015 kan veel socialer vindt de PvdA Tilburg. Na de titel 'Tilburg Schôônste stad van 't laand', een regel uit een oud Tilburgs volkslied dat in 1938 werd geschreven door Piet Heerkens (1897-1944), zou er nu in het kader van armoedebestrijding en citymarketing moeten worden gekozen voor het imago 'Tilburg sociaalste stad van 't laand'

Bij de behandeling van de begroting 2015 van de gemeente Tilburg dient de PvdA dan ook een amendement in om deze begroting socialer te maken.

Reden hiervoor is dat er de komende periode een bedrag van € 4,7 miljoen wordt gereserveerd voor citymarketing, terwijl er geen extra geld wordt uitgetrokken voor mensen die het financieel moeilijk hebben. De Voedselbank en ook de Stichting Leergeld hebben de noodklok geluid. Het aantal aanvragen voor financiële ondersteuning of voor voedselpakketten lopen maandelijks op en de gemeente weigert de subsidie te vergroten. Dit is voor de PvdA een onbestaanbare situatie. ...lees verder "Citymarketing PvdA Tilburg Sociaalste stad van ’t laand"

1

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

GroenLinks Tilburg maakt zich zorgen over een verontrustend signaal van de landelijke Stichting Leergeld Nederland. Veel scholen in Nederland vragen, in strijd met wettelijke regels, ouders geld voor attributen of activiteiten, waarvoor dat niet is toegestaan. Scholen mogen bijvoorbeeld geen geld eisen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Hetzelfde geldt voor activiteiten waarvan de deelname verplicht is, zoals een brugklaskamp of werkweek. Stichting Leergeld maakt melding van soms slinkse wijzen waarop scholen toch dat geld willen binnenhalen en ouders onder druk zetten.

Joris Bengevoord, Fractievoorzitter van GroenLinks Tilburg, heeft om deze reden vragen gesteld aan het college of deze praktijken zich in Tilburg ook voordoen. ...lees verder "GroenLinks trekt aan de schoolbel over ouderbijdrage"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

groenlinksVoor de negentiende keer reikt GroenLinks Tilburg de Tilburgse Solidariteitsprijs uit. Dit jaar vindt dat plaats op zondagmiddag 12 januari vanaf 12.00 uur voorafgaand aan de nieuwjaarsborrel van de Tilburgse politieke partijen in Theater de NWE Vorst, Willem-II straat 49 te Tilburg.

De Tilburgse Solidariteitsprijs van GroenLinks is de laatste jaren toegekend aan een persoon of organisatie die op duurzame wijze vorm geeft aan het begrip ‘solidariteit’. Er wordt steeds gezocht naar mensen die zich onbaatzuchtig hebben ingezet voor een rechtvaardige en ongedeelde samenleving, zowel op lokaal, nationaal als internationaal niveau. In het verleden hebben Pater Poels, Tilburg ZaMir, VluchtelingenWerk, de Vuurdoop, de Fraters van Tilburg, de Derde-Wereld-Rommelmarkt van het Mill-Hill College, Octavia Moneedi, Anneke Scholte/De Nieuwe Wind, inloopruimte ‘De Boomgaard’ van het AZC, het Moedercentrum de Ketting, de Stichting Samenwerking Tilburg-Nicaragua, Stichting Leergeld Tilburg, Mirjam Antonise, Riek Flipse, Maandblad SpinT, de Stichting Raakveld, het Ronde Tafelhuis en Rinneke & Jan Geboers de prijs mogen ontvangen.

Dit jaar zijn uit het vijftiental nominaties drie kandidaten geselecteerd: ...lees verder "Nominaties voor de 19de Tilburgse Solidariteitsprijs"

De gemiddelde leestijd bedraagt: 2 minuten

Op 4 januari vertrekt het bestuur van de Tilburgse stichting 'Elimu Mount Elgon' naar haar onderwijsprojecten in Kenia om de stand van zaken met eigen ogen te zien. De studiereis wordt een drukke week met veel gesprekken op scholen.

De naam van de is niet zomaar gekozen. Elimu is Swahili voor ‘opleiding’ en dat is nou juist waar de stichting zich voor inzet: beter onderwijs in het Keniaanse dorp Chepchoina, dat gelegen is nabij nationaal Park Mount Elgon, een grensgebied tussen Oeganda en Kenia. Sinds 2005 is de stichting bezig met het bouwen van peuter- en basisscholen, maar ook scholen voor voortgezet onderwijs. Kinderen uit arme gezinnen worden middels een opleidingsfonds gesteund, zodat onderwijs voor álle kinderen en jongeren in Mount Elgon mogelijk wordt. ...lees verder "Onderwijs in Kenia en hulp voor arme gezinnen in Tilburg"