Spring naar inhoud

2

In reactie op de 'Open brief aan het College van B&W gemeente Tilburg' van A.H.J. Dautzenberg van 16 maart 2021, reageerde wethouder cultuur Marcelle Hendrickx eveneens met een openbaar statement op de website van de gemeente Tilburg.

Onderstaande brief - ontvangen op 18 maart 2021 - is hier een antwoord op.

Wethouder Marcelle Hendrickx feliciteert Anton Dautzenberg tijdens zijn installatie als stadsdichter Foto: John Geerts

Geacht College, beste Marcelle,

Met toenemende teleurstelling las ik de reactie van B&W op mijn openbare brief over de honorering van het stadsdichterschap. Ik zal daar gedetailleerd op ingaan.

Ten eerste: ik heb mijn plannen voor de invulling van het stadsdichterschap vooraf kenbaar gemaakt en ben op basis daarvan benoemd. In die plannen stond niet dat ik slechts zes stadsgedichten zou maken, mijn ambities reik(t)en veel verder dan dat. Ik ga ervan uit dat de inhoud van mijn plannen leidend is geweest bij de keuze voor mijn benoeming.

Dan het werkbudget van vierduizend euro per jaar. Dat is bestemd voor ‘projecten en andere activiteiten’. In mijn geval dus voor het financieren van twaalf adaptaties, het werk van twaalf kunstenaars. Voor de goede orde: van dat geld krijgt de stadsdichter dus niets; de inspanning is voor eigen rekening. Het organiseren van ‘projecten en andere activiteiten’ kost veel tijd, een veelvoud van de uren die het schrijven van de gedichten kost. De stadsdichter dient zich over de besteding van het werkbudget en detail te verantwoorden. Ik heb alle facturen bewaard. ...lees verder "Vervolg: A.H.J. Dautzenberg: Open brief aan het College van B&W gemeente Tilburg (deel 2)"

2

Geacht College,

Anton Dautzenberg tijdens zijn installatie als stadsdichter Foto: John Geerts

Tot mijn grote spijt moet ik mijn stadsdichterschap vroegtijdig beëindigen. De eindstreep was al in zicht, maar de laatste loodjes ga ik niet meer tillen. Ik heb er lang over nagedacht, er enkele nachten van wakker gelegen, maar ik heb geen andere keuze. Dat zal ik uitleggen.

In het voorjaar van 2019 bood ik aan stadsdichter van Tilburg te worden voor de periode augustus 2019 – augustus 2021. De reden was dat het in 2020 exact honderd jaar geleden is dat de mannen van De Stijl in hun kunstblad hun roemruchte manifest publiceerden waarin ze pleiten voor vernieuwing in de literatuur: ‘Het WOORD is dood [...] wij willen met alle middelen die ons ten dienste staan [...] het woord een nieuwe betekenis en een nieuwe uitdrukkingskracht geven.’ Piet Mondriaan, Theo van Doesburg en de Tilburgse klankdichter Antony Kok waarschuwden met hun manifest voor de gure, convergerende tijdgeest die steeds harder door ons land begon te waaien en die ook de kunstwereld in zijn greep begon te krijgen. ...lees verder "A.H.J. Dautzenberg: Open brief aan het College van B&W gemeente Tilburg"

A.H.J. Dautzenberg - Foto: John Geerts

A.H.J. Dautzenberg maakt twee jaar lang maandelijks een stadsgedicht. De reeks is begonnen in augustus 2019 en zal doorgaan tot augustus 2021.

Niet alle aardbeien gaan naar de veiling.’ Deze bekende uitdrukking van broodpater Gerrit Poels vormt voor Roland Samuels het motto van zijn adaptatie van stadsgedicht XIV, en dan niet alleen in figuurlijke zin... Op zaterdag 17 oktober 2020, Wereldarmoededag, presenteert Samuels samen met stadsdichter A.H.J. Dautzenberg het resultaat. Ook filmmaker Antony Hoovers en striptekenaar Peter Timmermans leveren een bijdrage. ...lees verder "A.H.J. Dautzenberg presenteert Stadsgedichten: XIV, XV en XVI"

Sjon Brands - Foto: Tom Pijnenburg.

Beeldend kunstenaar Sjon Brands zal op vrijdag 28 februari 2020 zijn adaptatie van stadsgedicht VI presenteren in het Metropolitan Museum Tilburg, Stedekestraat 15a. Met medewerking van Dorith van der Lee, Niko de Wit en stadsdichter A.H.J. Dautzenberg. Het programma begint om 20.00 uur, de toegang is gratis.

Sjon Brands (Tilburg, 1948) studeerde werktuigbouwkunde (in Eindhoven), sociale geschiedenis (in Tilburg) en bewegingstheater (in Antwerpen). Zijn werkzame leven is een legpuzzel van talloze banen; van garnalenvisser op de Noordzee en barman in Spanje tot acteur, geschiedenisleraar, randgroepjongerenwerker en directeur van een theatergezelschap. Met het Theater van de Verloren Tijd stond hij op verschillende (inter)nationale podia, van Terschelling tot Kaap de Goede Hoop. ...lees verder "Presentatie stadsgedicht VI door Sjon Brands"

Rohiet Tjon Poen Gie

Urban dancer Rohiet Tjon Poen Gie zal op donderdag 30 januari 2020, Nationale Gedichtendag, zijn adaptatie van stadsgedicht V presenteren tijdens Woordenaars in de LocHal. De bewerkingen van de vorige vier stadsgedichten zullen ook te zien en horen zijn. Het programma begint om 19.30 uur, de toegang is gratis.

Stadsdichter A.H.J. Dautzenberg maakt tussen augustus 2019 en augustus 2021 elke maand een stadsgedicht. Elk gedicht zal door een Tilburgse kunstenaar worden bewerkt tot een nieuw kunstwerk. De resultaten zijn te zien op de site www.detaovandet.nl. De kunstenaars die tot nog toe meewerkten waren: componist / muzikant Frank Crijns, grafisch ontwerper Janine Hendriks, filmmaker Tom Pijnenburg en fotograaf Merijn Bisschops. ...lees verder "Stadsgedicht V wordt gepresenteerd door ‘urban dancer’ Rohiet Tjon Poen Gie"