Spring naar inhoud

Gastbijdrage van Wim van de Donk, rector magnificus, tevens voorzitter College van Bestuur Tilburg University.

Tilburgers,

Tilburg herbergt een groot aantal onderwijsinstellingen en daarmee veel studenten die niet alleen van binnen de grenzen, maar ook van ver komen. Zij willen kennis vergaren en de samenleving vooruit helpen.

Doordat het aantal studenten de afgelopen jaren zo gegroeid is, is de kamernood groter geworden. Tilburg is altijd een gastvrije stad geweest en daarom doet Tilburg University een beroep op de inwoners om waar mogelijk studenten te helpen.

Heeft u nog een kamer beschikbaar voor korte of langere tijd? Dan kunt u dat melden bij studenthousing@tilburguniversity.edu, onder vermelding van Hospita. Ook als u vragen heeft over het verhuren van een kamer, kunt u deze hier stellen. Wilt u ook uw telefoonnummer opgeven zodat wij u kunnen bereiken? Mede namens de studenten hartelijk dank!

Wim van de Donk,
rector magnificus, tevens voorzitter College van Bestuur Tilburg University

In de QS World University Rankings by Subject 2021 heeft Tilburg University haar posities over de hele breedte verder verbeterd. In de categorie Social Sciences & Management staat Tilburg University wereldwijd in de top 100 (#72). Dit is een belangrijke stijging vergeleken met 2020 (#92), 2019 (#115) en 2018 (#152).

De 'QS World University Rankings by Subject' is een belangrijke, internationale ranglijst van universiteiten, want deze lijst laat zien welke universiteiten de beste kwaliteit van hoger onderwijs geven en de beste kwaliteit in wetenschappelijk onderzoek. De QS-ranglijst wordt gemaakt door het Britse bedrijf Quacquarelli Symonds (QS). Deze ranglijst wordt gezien als een van de drie invloedrijkste en meest vooraanstaande ranglijsten van universiteiten. ...lees verder "Tilburg University stijgt op de wereldranglijsten van universiteiten"

1

De eenzaamheid onder volwassen Nederlanders is in de zomer van 2020 toegenomen ten opzichte van vóór de corona-uitbraak (van 18% naar 25%). Onder de groep die zich eenzaam ging voelen (13% van de Nederlanders), namen de angst- en depressieve symptomen toe van 18% in november 2019 naar 26% in juni 2020. Dit blijkt uit nieuw en net gepubliceerd bevolkingsonderzoek, uitgevoerd door onder meer CentERdata, Tilburg University en Fonds Slachtofferhulp.

Maar, de meerderheid van de Nederlandse bevolking (62%) kampte niet met eenzaamheid vóór en ná de uitbraak, en bij deze groep namen milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen juist af (van 7% naar 4%). Op de gehele volwassen bevolking kampten iets minder mensen met milde tot ernstige angst- en depressieve symptomen na de eerste uitbraak (15%) dan ervóór (17%) en gedurende de uitbraak (17%). ...lees verder "Meer mensen eenzaam, maar minder mensen met milde tot ernstige klachten."

Foto: John Geerts

In de eerste weken na de corona of COVID-19 uitbraak in maart 2020 namen mensen die behoren tot de risicogroepen, zoals ouderen en mensen met bestaande longproblemen en diabetes, niet vaker maatregelen om een besmetting met het coronavirus te voorkomen dan anderen.

Mensen met hartproblemen namen wel iets vaker maatregelen in de eerste weken, maar bijna de helft van de personen in risicogroepen nam geen maatregelen. Te denken valt dan aan het regelmatig handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en het bewaren van minimaal 1,5 meter afstand tot anderen. ...lees verder "Corona: meer zorgen onder risicogroepen, maar minder zelfbescherming"

1

"Ouderen willen, net als iedereen, gezien en gewaardeerd worden. Zij hebben net zo goed fundamentele sociale behoeften, zoals zich verbonden, onafhankelijk en betekenisvol voelen. Sociale technologie kan, zeker nu, een grote en waardevolle rol spelen in het vervullen van die sociale behoeften":  concludeert Tina ten Bruggencate op basis van haar proefschrift dat ze op 2 juli 2020  verdedigt aan Tilburg University.

De afgelopen maanden werden de bevindingen van Tina tijdens de coronacrisis nog eens extra bevestigd. Sociale behoeften van ouderen zijn van wezenlijk belang. Ouderen kwamen noodgedwongen thuis te zitten, terwijl ze liever midden in de samenleving staan en zich willen verbinden met anderen. ...lees verder "Sociale technologie cruciaal voor ouderen"

Steeds snellere computers, de almaar toenemende beschikbaarheid van data en de grote toename van experts op het gebied van data science en machine learning hebben op verschillende terreinen tot successen geleid. Met zoveel data, rekenkracht en geschoolde datawetenschappers mag je veronderstellen dat het heel goed mogelijk moet zijn om levensloop te voorspellen in een duidelijk afgebakende context, zoals bijvoorbeeld het voorspellen van het gemiddelde eindcijfer (grade point average) van kinderen.

In een recent onderzoek dat is verschenen in de ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ komt een groot, internationaal team van onderzoekers evenwel tot een ontnuchterende conclusie. Dr. Louis Raes, universitair docent Economie aan Tilburg University, heeft aan dit onderzoek meegewerkt. ...lees verder "Levensloop voorspelling niet beter met Machine Learning Algoritmes"

Robert Verheij is per 1 november 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief’ bij het departement Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Hij gaat onderzoek doen naar de rol van zorgdata in het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. De leerstoel is gevestigd door Zorginstituut Nederland.

De benoeming versterkt de samenwerking tussen het Zorginstituut, het Nivel en Tilburg University. De leerstoel wordt binnen Tranzo ingebed bij de Academische Werkplaats Kwaliteit Huisarts- en Ziekenhuiszorg. ...lees verder "Robert Verheij benoemd tot Hoogleraar Transparantie in Zorg"