Site pictogram Tilburgers.nl

Theater De Boemel mag tot 1 oktober zeker doorgaan met liveoptredens buiten

Donderdag 3 augustus 2017 publiceerde Gerard Korthout, ondernemer van Theater De Boemel in het hart van de Spoorzone, een videoboodschap op Facebook. Hierin kondigde hij aan dat De Boemel voortaan geen buitenactiviteiten mocht organiseren en dat daarom tal van evenementen geen doorgang zouden krijgen.

Deze videoboodschap werd door tienduizenden mensen gezien en honderden keren gedeeld en bracht tal van mensen op de been. Trouwe bezoekers en vrijwilligers gingen spontaan aan de slag met het organiseren van een manifestatieweekeinde, er werd een handtekeningenactie op touw gezet en een speciale website was in de maak.

Ook raadslid Hans Smolders kwam in actie. Hij stelde meteen op vrijdag 4 augustus raadsvragen, maar daarnaast is hij met burgemeester Peter Noordanus gaan praten over de ontstane situatie.

Dit heeft een zeer positief resultaat opgeleverd voor Theater De Boemel.

Burgemeester Peter Noordanus heeft toegezegd dat er voorlopig geen extra handhavingsmaatregelen zullen volgen en dat de huidige situatie zoals die bestond vóór de kermis voorlopig tot 1 oktober 2017 zal worden gedoogd. Direct na de zomervakantie zullen er gesprekken volgen met de burgemeester en de betrokken wethouders.

De komende weken zal Gerard Korthout – vooruitlopende op die gesprekken met de burgemeester en de wethouder – overleg plegen met alle betrokken partijen, Club Smederij en RAW, de stichting “Tilburgse Hoop” (gekoppeld aan De Boemel) en het bevoegde gezag, om tot structurele oplossing te komen. Deze gesprekken moeten leiden tot een permanent en aantrekkelijk gebruik van de binnentuin en een soepel en harmonieus model van toekomstige samenwerking tussen de partners van de binnentuin.

Gerard: “De Tilburgse krachten hebben hun werk gedaan en dit heeft geresulteerd in deze doorbraak op korte termijn. Dank allen!

Mobiele versie afsluiten