Site pictogram Tilburgers.nl

Thebe ontslaat 633 thuishulpen en vervangt deze door goedkopere huishulpen

Thebe Huishoudelijke Zorg B.V., dat voor geheel Midden en West Brabant voorziet in allerhande zorg aan huis, heeft voor al haar 633 thuishulpen collectief ontslag aangevraagd. Het ontslag zal gaan gelden per 1 januari 2015. Dit heeft de Raad van Bestuur van Thebe op 23 juni besloten en op 1 juli op haar website gepubliceerd.

De aanleiding voor dit aangekondigde ontslag ligt in de terugloop van het aantal mensen dat een indicatie krijgt voor thuiszorg, en in de aangekondigde bezuinigingen op de Wmo per 1 januari aanstaande. Vanaf die datum wordt de Wmo niet meer door de Rijksoverheid, maar door de gemeenten uitgevoerd.

Thebe levert dagelijks huishoudelijke zorg aan ruim 7.000 cliënten in 22 verschillende gemeenten in West- en Midden-Brabant. Er zijn bijna 2.000 medewerkers werkzaam. Veruit de meeste medewerkers zijn in dienst als Huishulp en bieden hulp bij het huishoudelijk werk. De 633 medewerkers die in dienst zijn als Thuishulp bieden vooral extra ondersteuning aan bij het organiseren van het huishouden. Volgens de Raad van Bestuur van Thebe heeft de functie van Thuishulp geen bestaansrecht meer. Ook is besloten om alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten van werknemers (allen huishulpen) niet te verlengen. De Thuishulpen voor wie nu ontslag is aangevraagd, zullen een nieuw contract aangeboden krijgen in de functie van Huishulp, dat veel lager wordt beloond. Een regeling voor het afbouwen van het oude salaris en een toeslag voor medewerkers die nog tijdelijk werkzaamheden uitvoeren die behoren tot de functie thuishulp is opgenomen in een sociaal plan.

De Raad van Bestuur van Thebe zegt het besluit te betreuren, maar dat zij vreest voor het voortbestaan van de huishoudelijke zorg van Thebe. Door de daling van de Wmo-omzet met naar verwachting 35% per 1 januari 2015, is het onvermijdelijk dat de werkgelegenheid binnen de huishoudelijke zorg moet krimpen. Met het ontslag van alle Thuishulpen hoopt Thebe als organisatie de bezuinigingen te overleven, zodat op den duur niet de werkgelegenheid voor alle werknemers komt te vervallen.

Mobiele versie afsluiten