Site pictogram Tilburgers.nl

Theo Weterings nieuwe burgemeester van Tilburg

Op 2 oktober 2017 heeft de gemeenteraad van Tilburg Theo Weterings voorgedragen om de nieuwe burgemeester te worden. Tilburg krijgt dan – afgezien van waarnemend burgemeester Ivo Opstelten in 2009 – 2010 voor het eerst een burgemeester van VVD-huize. Theo Weterings is de huidige burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer.

Theo Weterings is geboren op 18 april 1959 aan de Ringbaan Oost in Tilburg. Hij ging naar school bij het Cobbenhagen College in Tilburg waar hij in 1977 het Atheneum A diploma haalde. Vervolgens studeerde Theo Weterings economie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg met een specialisatie op bestuurskunde. Zijn doctoraal behaalde hij in 1984.

Theo Weterings is lid van de VVD en van 1982 tot 1985 was hij raadslid in Tilburg en daarna in Diemen van 1986 tot 1990. In Rijswijk was hij wethouder van 1994 tot 2001. Bovendien was hij van 1999-2001 Statenlid van de provincie Zuid-Holland.

Sinds 2007 is Theo Weterings burgemeester geweest van de gemeente Haarlemmermeer, waar ook Schiphol deel van uitmaakt. Uit reacties op Twitter blijkt, dat Theo Weterings als burgemeester veel waardering oogst in Haarlemmermeer.

Theo Weterings is zelf ook actief op Twitter (@TheoWeterings) en hij schrijft regelmatig columns onder de titel ‘Vraag het de burgemeester‘ waarin hij vragen van burgers beantwoordt.

Eén van de meest ingrijpende gebeurtenissen in de gemeente Haarlemmermeer was het neerstorten van een passagiersvliegtuig van Turkish Airlines in een weiland in februari 2009. In een interview van een week na deze gebeurtenis vertelde Theo Weterings aan een verslaggever over zijn ervaringen met deze noodsituatie.

In maart 2017 schreef Theo Weterings een opinie-artikel met als titel ‘Maak van de media als lokale waakhond geen tandeloos keffertje‘ op de website ‘Sociale Vraagstukken’ waarin hij het opneemt voor de lokale media. Niet alleen als waakhond van de lokale democratie, maar ook als medium dat “informeert, amuseert, ergert, brengt kunst en sport, schokt, stemt tot nadenken, wekt lachlust op, houdt een spiegel voor, ontroert en verbindt”.

Citaat van Hans Krosse (wethouder voor de PvdA in de jaren ’80) op Facebook:

“Ja, ik herinner me Theo Weterings als een raadslid dat zich gedegen voorbereidde in commissie en gemeenteraad. Bovendien een prettige vent in de omgang. Ben hem later in VNG-verband nog getroffen. Hij is een voorbeeld van een echte gemeentelijke bestuurder en was hier in Tilburg indertijd ook voorstander van de bestuurlijke veranderingen die we toen hebben doorgevoerd. Kortom ik ben positief over zijn terugkomst in een andere bestuurlijke rol.”

De voordracht gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming is definitief, zodra het Koninklijk Besluit is getekend is.

Brief van Theo Weterings aan Haarlemmermeer, 2 oktober 2017.

 

Opvallend is ook dat Theo Weterings de eerste Tilburgse Burgemeester is sinds Jan van de Mortel (1940-1946) die er in 1880 werd geboren.  Ook Burgemeester Willem Mutsaers (1901-1907) was een echte Tilburger.

 Beknopt curriculum vitae Drs. Theo L.N. Weterings

Geboren in Tilburg op 18 april 1959, gehuwd met Wilma, drie kinderen (27, 25 en 21 jaar)

Opleiding

Atheneum A, Cobbenhagencollege Tilburg (1977); Doktoraal economie, bestuurswetenschappelijke specialisatie, Katholieke Hogeschool Tilburg (1984).

Volksvertegenwoordiger
raadslid Tilburg (1982-85), raadslid Diemen (1986-1990), lid Provinciale Staten Zuid-Holland (1999-2001), optredend voor de VVD.

Ambtelijke functies
hoofd bureau financieel beleid provincie Zuid-Holland (1987- 1990), hoofd afdeling economische zaken provincie Zuid-Holland (1990-1994).

Bestuurlijke functies
lid van het Dagelijks Bestuur Stadsgewest Midden-Brabant (1982-1985), wethouder van Rijswijk (1994-2001), burgemeester van Beverwijk (2001-2007), burgemeester van Haarlemmermeer (2007-heden)

Bestuurlijke nevenfuncties

voorzitter commissie bestuur en veiligheid VNG en bestuurslid VNG (2014-heden), voorzitter Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (2013-heden), voorzitter/vice-voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland (2007-heden), bestuurslid Stichting Bevordering kwaliteit Leefomgeving Schiphol (2009-2015), vice-voorzitter G32-Stedennetwerk (2008-2014).

Mobiele versie afsluiten