Site pictogram Tilburgers.nl

Theo Weterings over Corona in Tilburg: “Geen besmettingen op Tilburgse Kermis”

Burgemeester Theo Weterings – Foto: John Geerts

Naar aanleiding van de publicatie van de Tweede monitor ‘Tilburg onder Corona’, op maandag 7 september, voerde burgemeester Theo Weterings een uitgebreid gesprek met de lokale pers over het beleid en de maatregelen tot nu toe, en de gevolgen voor Tilburg en de Tilburgers.

Meestal bij een crisis waarbij burgemeesters verregaande bevoegdheden krijgen, weet je dat een crisis op een zeker moment gaat aflopen. Daarna is het gebruikelijk om aan de gemeenteraad verantwoording af te leggen voor wat er gedaan is, welke beslissingen zijn genomen en hoe de crisis is aangepakt.

Deze coronacrisis is in vergelijking met tot nu toe beleefde crises een heel ander verhaal, want niet vergelijkbaar met enige andere crisis. Niemand weet hoe lang deze crisis gaat duren, toch hebben burgemeesters, dan wel de Veiligheidsregio’s waarin burgemeesters vertegenwoordigd zijn, de bevoegdheid gekregen om beslissingen te nemen zonder dat eerst aan de gemeenteraad voor te leggen.

Berenjacht tijdens de coronacrisis – Foto: John Geerts

Dit is gebruikelijk voor een stevige crisis ‘GRIP-4’, die over gemeentegrenzen heen gaat en van korte duur is en waarbij snel gehandeld moet kunnen worden. Nu deze crisis langer duurt terwijl niemand weet hoe lang, wil burgemeester Weterings toch graag de gemeenteraad bij beslissingen betrekken waar dat mogelijk is.

De regering is intussen bezig met een aparte Covid19-wet, die tijdelijk moet gaan duren zolang de coronacrisis duurt, en die regelt wie welke bevoegdheden krijgt. Daarover sprak burgemeester Weterings op vrijdag 4 september 2020 met de Tweede Kamercommissie Veiligheid. Zie de video hieronder.

Theo Weterings wil graag dat de gemeenteraad in de nieuwe, tijdelijke Covid19 wet de bevoegdheid krijgt om te besluiten over lokale zaken. Bijvoorbeeld wanneer de openbare ruimte anders moet worden ingericht om de anderhalve meter afstand te kunnen behouden, dan moet daar de gemeenteraad over kunnen beslissen zoals buiten tijd van crisis normaal is. Dit heeft hij ook bij de commissie van de Tweede Kamer bepleit.

Waarschuwingsborden op het Willemsplein Foto: John Geerts

De kern van de boodschap die burgemeester Theo Weterings wil duidelijk maken aan iedereen in Tilburg, is dat de maatregelen die er nu zijn vooral nodig zijn om in te kunnen grijpen als weer eens op een plek in de stad een besmettingshaard wordt ontdekt. Bijvoorbeeld zoals onlangs, toen ondanks een verbod op introductie-activiteiten voor nieuwe studenten, toch nog ergens een groep mensen besmet bleek. Het is dan ook bijna niet te voorkomen dat mensen bij elkaar komen en elkaar aansteken en in dat soort situaties moet ingegrepen kunnen worden.

“Omdat het zo lang duurt, al ruim een half jaar, krijg je steeds meer vragen en discussie of het allemaal zo nodig is, of regels niet veel te streng zijn en de overheid niet aan het doorslaan is.” Vanaf nu is het dan ook niet meer zo dat strengere maatregelen – als die nodig blijken – voor het gehele land gaan gelden, maar steeds in de regio, of op de nog kleinere locatie waar dat nodig blijkt, omdat er meerdere besmettingen hebben plaats gevonden.

Coronaregels op straat in Turnhout – Foto: John Geerts

De regio Midden-West-Brabant, onze Veiligheidsregio, grenst geheel aan de Vlaamse provincie Antwerpen. In het begin verrasten de regio’s elkaar over en weer met maatregelen, zoals het blokkeren van de grens in het meest extreme geval. Maar ook de grens die op grillige wijze dwars door Baarle-Nassau en Baarle-Hertog loopt, zorgde voor de nodige verwarring en onhandige situaties. Maar inmiddels overleggen de beide regio’s geregeld met elkaar. Wel is het zo dat de Vlaamse provincie Antwerpen een veel centraler bestuur heeft en dus niet heel lokaal besluiten kan nemen, zoals burgemeesters en veiligheidsregio’s dat hier wel kunnen.

Tweede Monitor

Burgemeester Theo Weterings begon met het rechtzetten van het beeld dat ontstaan is van de Tilburgse Kermis, waarover veel discussie ontstond of het wel verantwoord was om het door te laten gaan. “Hier is niet gegokt op geluk, maar goed over nagedacht,” memoreert hij. Hij vindt het dan ook erg jammer dat er vrijwel geen aandacht voor was, toen bleek dat de Tilburgse Kermis geen extra besmettingen met Covid19 had opgeleverd, en de inrichting van de kermis en de maatregelen geheel juist en doeltreffend bleken te zijn geweest. Tilburg heeft hiermee laten zien, dat er heel veel wel mogelijk is als je dingen op een goede, verantwoorde manier organiseert.

Registreren op het terras – Foto: Peter van den Besselaar / Tilburg Daily Photo

De burgemeester zei zeer veel waardering te hebben voor alle ondernemers en (horeca)bedrijven en de creatieve sector voor alle inzet en creativiteit die er wordt getoond om dingen wél door te laten gaan en met de beperkingen die er zijn wél van alles te organiseren en de boel draaiende te houden.

Vooruit blikkend is het moeilijk om een verwachting te schetsen of een voorspelling te doen over de gevolgen die nog moeten komen. Vooral ook omdat niemand weet hoe lang deze coronacrisis nog gaat duren. “Landelijk heb ik prognoses gezien die van veel erger uitgaan, in dat opzicht valt het tot nu toe mee. Maar dat zegt niks over de bedrijven en ondernemers die het niet redden.” Eigenlijk zou 40% van de horecazaken ’technisch failliet’ zijn volgens Horeca Nederland. Deze zouden al omgevallen zijn zonder de steunmaatregelen en zullen wellicht alsnog moeten sluiten als de steunmaatregelen ophouden.

Corona servicebalie in ETZ TweeStedenziekenhuis – Foto: John Geerts

Theo Weterings zegt ook te begrijpen dat mensen de indruk krijgen dat het beleid zwalkt en dat ze de indruk krijgen dat de overheid niet weet waar ze mee bezig is. Dit komt doordat beleid en maatregelen steeds moeten worden bijgesteld, omdat niemand tevoren precies weet wat en waar nodig is.

Om mensen toch allemaal mee te nemen in de beslissingen en om verantwoording af te leggen, zal in november 2020 de ‘Derde Monitor Tilburg onder Corona’ verschijnen en waarschijnlijk eind december al de vierde. En terwijl de coronacrisis nog voortduurt wordt ook al nagedacht over mogelijkheden om de boel weer te herstellen en de Tilburgse economie op gang te houden en weer aan de gang te brengen waar nodig.

Mobiele versie afsluiten