Site pictogram Tilburgers.nl

Tijd voor nieuw realisme in de corona-aanpak: UnMute Us!

Gastbijdrage van Dwayne Heuvelmans, raadslid voor GroenLinks Tilburg.

In verschillende steden gaan vertegenwoordigers en bezoekers van  kunst en cultuur, de horeca en de evenementensector vandaag [zaterdag 11 september 2021 – red.] de straat op om aandacht te vragen voor het onnavolgbare coronabeleid van de landelijke overheid. GroenLinks Tilburg staat voor een ontspannen, levendige, culturele en ondernemende stad. We spreken daarom onze steun uit voor de UnMuteUs-protesten. Het is de hoogste tijd om de beperkende maatregelen los te laten en de samenleving en getroffen sectoren perspectief te bieden.

De centrale boodschap van de UnMuteUs-protesten is om de willekeur in het coronabeleid te stoppen en de sectoren volledig open te laten gaan. De beweging gaat eveneens de straat op om aan te tonen dat het huidige beleid schuurt. De overheid geeft wél ruimte voor massale sportwedstrijden en een ‘geplaceerd’ evenement zoals de Formule 1, maar laat de kunst- en cultuursector, de horeca en de evenementenbranche volledig in de kou staan. Dit is een grote middelvinger naar kunstenaars, artiesten, dj’s, makers, crew- en evenementenbouwers en bezoekers die willen genieten van het theater, de kroeg en festivals.

Met de protesten vragen de sectoren om terechte erkenning van de positie waarin ze zitten. Anderhalf jaar lang werd er amper naar hun hartenkreten geluisterd. De nacht- en danscultuur die we in Tilburg kennen, mogen we bestempelen als waardevol, levend cultureel erfgoed. Het zorgt voor ontmoetingen tussen bezoekers, levert de stad zinvolle en noodzakelijke werkgelegenheid op en leidt tot creativiteit, inspiratie en culturele vorming door middel van nieuwe kunstvormen.

De voorbije maanden hebben de kunst- en cultuursector, de horeca en de evenementenbranche, met hulp van de landelijke overheid, mogen experimenteren met de FieldLab evenementen. De uitkomsten waren positief: bijeenkomsten organiseren kan veilig en verantwoord. Politiek Den Haag heeft eveneens miljarden gestoken in Testen voor Toegang. Om het systeem na een week weer de nek om te draaien. En daarmee de zoveelste teleurstelling te organiseren. Landen om ons heen laten zien dat het wél kan. In het Verenigd Koninkrijk zijn de beperkingen al opgeheven, in België gaan de clubs per 1 oktober open. Nederland blijft hopeloos achter, de angst blijft regeren.

Een vrije, levendige en open samenleving heeft ademruimte nodig. Het is daarom van groot belang om het culturele leven en nachtleven geen stille dood te laten sterven. Het is dé plek voor creativiteit, verbinding, talentontwikkeling en ontmoeting en is van wezenlijk belang voor de identiteit van Tilburg. Het is daarmee zaak dat het kabinet de UnMuteUs-protesten serieus neemt en de sectoren en samenleving perspectief biedt.

Mobiele versie afsluiten