Site pictogram Tilburgers.nl

Tijdelijke startersbeurs voor 175 werkloze jongeren in Tilburg

geld salarisDe gemeente Tilburg begint op 1 april 2013 met de startersbeurs, een nieuw plan om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar kunnen aanspraak maken op de beurs. De jongere zoekt zelf een bedrijf waar hij aan de slag kan, en krijgt daarvoor een maandelijkse vergoeding van 500 euro voor maximaal zes maanden. De gemeente betaalt na afloop het bedrijf de kosten van die vergoeding terug.  Maximaal 175 jongeren kunnen van de startersbeurs gebruik maken.

In april 2013 komt er een nieuwe website in de lucht waar bedrijven en jongeren zich kunnen registreren. De kosten voor de website bedragen 20.000 euro en de maker, het bureau Funding, blijft eigenaar van de zelf-ontwikkelde website. Funding regelt ook de administratieve verwerking van de startersbeurs waarmee een bedrag van 52.000 euro gemoeid is. De totale kosten van het startersbeursproject bedragen 500.000 euro maar de helft van dat bedrag kan de gemeente misschien terugkrijgen bij het Europees Sociaal Fonds. Dat wordt pas later dit jaar duidelijk, daar liggen nog financiële risico’s voor de Gemeente.

De opzet van de beurs is om jongeren een ‘kickstart’ te geven op de arbeidsmarkt. Met de beurs krijgen zij de mogelijkheid de periode na hun studie al werkervaring op te doen. Wethouder Auke Blaauwbroek (Werkgelegenheid) hierover: “De Startersbeurs biedt deze jongeren nu de kans om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en te verbeteren. Omdat ze zelf een werkgever moeten zoeken, verwacht ik dat actieve en ambitieuze jongeren zich zullen melden voor de Startersbeurs. En dat is voor de werkgevers een aantrekkelijke doelgroep.”

In Tilburg waren in december 2012 1.331 jongeren zonder werk en dat is 17% van het totaal aantal werklozen. De stijging ten opzichte van 2011 is erg groot, het aantal werkloze jongeren nam maar liefst met 331 toe, een toename van 45%.

Veel jongeren vallen nu tussen wal en schip. De Wet Werk en Bijstand (WWB) biedt sinds januari 2012 geen ruimte meer om jongeren te ondersteunen als zij nog terug naar school kunnen.

De startersbeurs wordt op 18 februari 2013 besproken in de commissie sociale stijging.

Mobiele versie afsluiten