Site pictogram Tilburgers.nl

Vluchtelingen opvanglocatie Jozefzorg gaat vervroegd sluiten

De tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen, Sint Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat 40 in de wijk Fatima, sluit op 1 september 2017. In het voormalige woonzorgcentrum Sint Jozefzorg wonen tijdelijk ongeveer 400 asielzoekers. De opvang zou er uiterlijk tot oktober 2018 blijven zitten. De reden voor deze eerdere sluiting is dat het aantal nieuwe asielzoekers in Nederland sterk gedaald is.

Vluchtelingen uit Sint Jozefzorg met een verblijfsvergunning worden elders in de gemeente Tilburg gehuisvest. Het besluit om Sint Jozefzorg te sluiten komt van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Door het dalende aantal asielzoekers in heel Nederland heeft deze organisatie een overschot aan opvangplekken. Er worden geen nieuwe asielzoekers meer opgenomen in de opvang aan de Kruisvaardersstraat. Vluchtelingen die nu in Sint Jozefzorg zitten en die geen verblijfsvergunning hebben, verhuizen naar een andere opvangplek in het land. Voor bewoners met een verblijfsvergunning wordt huisvesting in Tilburg gezocht.

Het pand is eigendom van woningcorporatie TBV Wonen. Door de vervroegde sluiting zal het pand eind 2017 worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Zodra hierover meer bekend is, gaat TBV Wonen de omwonenden informeren.

In Tilburg zijn bijzondere samenwerkingen ontstaan tussen wijkbewoners en vluchtelingen. Door de gastvrijheid van de wijkbewoners konden veel vluchtelingen een goede start maken in Tilburg. De gemeente Tilburg is trots op de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers die in en rondom Sint Jozefzorg geholpen hebben. Dit blijft in de toekomst van belang voor het wegwijs maken van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in de stad. Met inzet van de vrijwilligers kunnen zij starten met meedoen in de maatschappij via ‘welkom in de wijk’-activiteiten.

De gemeente Tilburg staat voor een sociaal asielbeleid. In de gemeente was onder meer een 96-uurs crisisopvang aan Ringbaan Noord en naast Sint Jozefzorg was er een opvanglocatie aan de Professor Cobbenhagenlaan. Die is eerder gesloten vanwege de verminderde instroom van asielzoekers. Vanwege de daling van het aantal vluchtelingen heeft de gemeente Tilburg ook besloten om voorlopig geen reguliere AZC-locatie te zoeken.

Mobiele versie afsluiten