Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburg draagt bij aan nationaal Holocaust Monument

Jacques Grishaver, voorzitter Nederlands Auschwitz Comité, tussen stapels gedroogde stenen in baksteenfabriek Rodruza, Rossum. Daar is men begonnen met de productie van de ruim 102.000 bakstenen ten behoeve van het Nationaal Holocaust Namenmonument.

Het Nederlands Auschwitz Comité is al ruim 12 jaar bezig met de oprichting van het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. Op dit monument, naar ontwerp van kunstenaar en architect Daniel Libeskind, komen de namen van de 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust: Joden, Roma en Sinti.

Ondanks dat het bijna 75 jaar geleden is dat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, is er nog niet één landelijk monument dat de impact heeft die het comité voor ogen heeft: alle Nederlandse omgekomenen op één monument. Het project heeft inmiddels een financiële bijdrage van de Nederlandse overheid, ter grootte van €2,3 miljoen. Het comité heeft daarnaast aan een aantal Nederlandse gemeenten gevraagd om namen van hun omgekomen inwoners te ‘adopteren’ door middel van een financiële bijdrage voor dit monument.

Daniel Libeskind is een Pools-Joodse architect, die in 1965 genaturaliseerd werd tot Amerikaans staatsburger. Hij is de zoon van Holocaust-overlevenden.

Inmiddels heeft een groot aantal gemeenten hieraan gehoor gegeven. Ook Tilburg heeft een verzoek gehad een bijdrage te doen aan het monument.  Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) stelt voor om €5.000,- bij te dragen aan dit landelijke monument en samen met de Liberaal Joodse Gemeente Tilburg en het Nederlands Auschwitz Comité te zorgen voor een juiste vermelding van de Tilburgse namen. De andere vier Brabantse steden – Den Bosch, Breda, Eindhoven en Helmond – dragen hetzelfde bedrag bij.

De reden dat het zolang duurt voordat het monument er daadwerkelijk kan komen is, dat de buurtbewoners van de gekozen locatie in Amsterdam faliekant tegen de komst van het Holocaust monument zijn en er alles aan doen om dit tegen te houden. De buurtbewoners en de initiatiefnemers zijn in een bittere strijd verwikkeld, getuige deze open brief van buurbewoners met commentaren van het Nederlands Auschwitz Comité.

Mobiele versie afsluiten