Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburg en Gilze-Rijen ruilen wethouders

Wethouders Erik de Ridder van Tilburg en Rolph Dols van de gemeente Gilze en Rijen zullen van 20 tot en met 24 april van plek ruilen. Beide wethouders, die al veel samenwerken, willen op deze manier van elkaar leren. Beide wethouders hebben vergelijkbare portefeuilles op het gebied van economie, arbeidsmarkt en financiën. In deze week is er een gemeenteraadsvergadering in Gilze en Rijen en zijn er commissievergaderingen in Tilburg. Beide wethouders zullen dan wel aanwezig zijn bij hun eigen vergaderingen. De afspraken die in de agenda’s staan worden over het algemeen overgenomen door de wethouder uit de buurgemeente. Verder is er tijd ingeruimd om kennis te maken met betrokkenen in de ‘nieuwe’ gemeente. Beide wethouders zullen verslag uitbrengen aan de gemeenteraad van hun wederzijdse ervaringen.

Erik de Ridder: “We werken veel samen met Gilze en Rijen. Bijvoorbeeld in Hart van Brabant-verband en bij Gate 2, het gezamenlijke luchtvaartcluster. Door van plek te ruilen krijg ik de mogelijkheid om een kijkje in de keuken te nemen bij een andere gemeente. Ik verwacht dat het een waardevolle en leerzame ervaring is. Een week is kort, maar ik wil mijn tijd in Gilze en Rijen optimaal gebruiken en in contact te treden met zoveel mogelijk mensen.”

Rolph Dols: “De gemeente Tilburg is een van onze buurgemeenten. We werken steeds meer samen met onze buren. Dit doen we om elkaar te versterken en samen kansen te benutten. Erik de Ridder en ik hebben beide economische zaken, sociale zaken en financiën in onze portefeuille. Ik ben zeer benieuwd naar de overeenkomsten en verschillen in deze portefeuilleonderdelen. Over en weer verwacht ik dat we elkaars kracht nog beter leren kennen.”

Mobiele versie afsluiten