Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburg gaat dienstverlening aan ondernemers verbeteren

Wethouder Joost Möller

Ondernemers in Tilburg mogen voortaan betere dienstverlening van de gemeente verwachten. Door ondertekening van een convenant, het ‘Bewijs van Goede Dienst‘, met de staatssecretaris van Economische Zaken en MKB Nederland, belooft de gemeente om de dienstverlening aan bedrijven en burgers te verbeteren. Dit ‘Bewijs van Goede Dienst’ is één van de instrumenten van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) om de regeldruk voor ondernemers merkbaar te verminderen.

Het ‘Bewijs van Goede Dienst’ bestaat uit een onderzoek naar de dienstverlening aan de hand van tien normen. Deze normen zijn vastgesteld op basis van de tien belangrijkste ondernemerswensen, zoals klanttevredenheid, aanvraagtermijnen en reactiesnelheid. Joost Möller, wethouder integrale dienstverlening, zegt hierover: “De gemeente Tilburg hecht er grote waarde aan de regeldruk voor ondernemers te verlagen. Het ‘Bewijs van Goede Dienst’ helpt om het ondernemersklimaat in Tilburg zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo gaan we onder andere de doorlooptijd van vergunningaanvragen verkorten. De gemeente moet zich steeds meer verplaatsen in de situatie van de ondernemers”.

 

 

Mobiele versie afsluiten