Site pictogram Tilburgers.nl

Tilburg krijgt Ja-Ja-sticker vanaf 2020

Nog ruim een jaar moeten de Tilburgers er nog op wachten, maar dan komt ie: de Ja-Ja-sticker. Met de Ja-Ja-sticker kunnen mensen aangeven dat ze wél graag reclamefolders willen ontvangen. Dit is anders dan het huidige systeem, waarin iedereen reclamefolders krijgt, tenzij met een Ja-Nee- of Nee-Nee-sticker op de brievenbus wordt aangegeven dat ontvangers dit drukwerk niet willen.

In januari van 2018 sprak de gemeenteraad er al over, maar destijds wilde ze eerst de resultaten afwachten van Utrecht en Amsterdam, die deze sticker al eerder hebben ingevoerd.

Uit de ervaringen in Amsterdam en onderzoek in Utrecht kan invoering van de Ja-Ja-sticker rekenen op draagvlak onder inwoners. Uit de eerste ervaringen van Amsterdam blijkt dat de Amsterdammers positief staan tegenover de systeemverandering. Bij de peiling, twee maanden na invoering, was 93% van de respondenten op de hoogte van het nieuwe systeem en was 84% hierover positief. Verder gaf 50% van de inwoners aan dat ze geen reclamedrukwerk wilde en dus geen sticker had geplakt.

Onderzoek Utrecht

De gemeente Utrecht heeft haar bewonerspanel bevraagd en een stickertelling uitgevoerd. Na telling bleek dat 48% van de huishoudens geen sticker op de brievenbus heeft. Van de respondenten vindt 60% de Ja-Ja-sticker een goed idee is en is 19% neutraal. Vanwege deze resultaten in beide steden vindt het college van Burgemeesters en Wethouders (B&W) van Tilburg het niet nodig om zelf ook een onderzoek van tevoren te doen.

Als 50% van de Tilburgers een Ja-Ja-sticker plakt – en daarmee aangeeft reclamedrukwerk op prijs te stellen – dan verwacht het College dat hierdoor jaarlijks 818.000 kilo papier minder wordt opgehaald.

Reclamebranche

De reclamebranche beschouwt de papieren reclamefolder als een noodzaak en is dan ook tegen de invoering van de Ja-Ja-sticker. Uit onderzoek van de reclamebranche blijkt dat 77% van alle huishoudens de papieren folders gebruikt en dat 29 % van de omzet van de detailhandel (in)direct verbonden is aan de reclamefolder. Desondanks zijn alle partijen – MKB Nederland, winkeliers, adverteerders, drukkers, folderverspreiders én papierverwerkers – het erover eens dat het weggooien van ongelezen reclamedrukwerk een grote verspilling is.

Juridische strijd

De reclamebranche heeft ondertussen gekozen voor een juridische strijd tegen het Amsterdamse opt-in systeem, de Ja-Ja-sticker. In het najaar van 2017 stelde de civiele rechter dat de invoering van een opt-in systeem in Amsterdam rechtmatig is. De reclamebranche spande een hoger beroep aan en de zitting hierover vindt plaats op 28 maart 2019. De uitspraak wordt voor de zomer van 2019 verwacht. Op basis van de ervaringen van de gemeente Amsterdam is het niet onmogelijk dat de reclamebranche na invoering van de Ja-Ja-sticker ook tegen Tilburg een rechtszaak zal starten. Het college houdt dus al rekening met een hogere inzet van de gemeentelijke afdeling Juridische Zaken.

Mobiele versie afsluiten